banner-image

U Feketiću početna cena zakupa državnih njiva 45.000 dinara

Juče je istekao rok za podnošenje prijava za javno nadmetanje za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Mali Iđoš. Otvaranje ponuda potencijalnih zakupaca zakazano je za 21. oktobar u 10 časova, i za katastarsku opštinu Feketić i za katastarsku opštinu Mali Iđoš. 

Kako se navodi u oglasu za davanje u zakup državnih njiva, najviša početna cena po hektaru je 45.005 dinara – tolika je najveća arenda za pojedine parcele u Feketiću. Najniža početna cena po hektaru u atarima Feketića je 37.509 dinara. Sve parcele u ovom mestu izdaju se na 15 godina.

U Malom Iđošu početne cene zakupa su niže – najviša je 44.583 dinara, a licitacija za neke parcele kreće i od 13.811 dinara. Takođe, reč je o dugoročnom zakupu na 15 godina.

Ukupno se u atarima Feketića i Malog Iđoša izdaje 468 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta.

Licitacija se obavlja elektronski. Na dan otvaranja ponuda iz aplikacije se prema visini ponude automatski formira rang lista ponuđača za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Rang lista ponuđača objavljuje se na zvaničnoj veb – prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište i sadrži spisak lica koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta rangiranih prema visini ponude, vreme dostave zahteva i spisak onih koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa.

S. K.