banner-image
banner-image

Aleksinac potpisao Deklaraciju o zaštiti pčela

Savez pčelarskih organsizacija Srbije (SPOS) učestvovao je u projektu sa NALED i USAID, koji je bio posvećen unapređenju javno-privatnog dijaloga u svrhu suzbijanja trovanja pčela. Glavna tekovana ovog projekta, jeste i mapa Srbije na kojoj su prikazane sve opštine u našoj državi, te će svaki pčelar ili bilo ko drugi ko je zainteresovan, moći na mapi da vidi kada je predviđen tretman protiv komaraca u njegovoj opštini.

Pored ove mape, tu je i mapa opština koje su do sada potpisale Deklaraciju o zaštiti pčela. SPOS poziva sva udruženja pčelara da organizovano odu u svoju opštinu pokažu im mapu i zamole predsednika opštine da potpiše Deklaraciju. Ovaj dokument je kasnije potrebno slikati i poslati SPOS-u radi unosa u mapu, ali i odneti u odeljenje u opštini koje je zaduženo za obavljanje DDD poslova, pa i tretmana komaraca, te da ih zamoliti da ubuduće više paze na pčele.

Nakon poziva udruženjima da odu u svoje lokalne samouprave i popričaju o potpisivanju Deklaracije o zaštiti pčela, prva opština koja je pozitivno odgovorila na takav zahtev je opština Aleksinac.

Predsednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević danas je potpisao Deklaraciju o zaštiti pčela.