banner-image

Cena reprodukcinog materijala u poljoprivredi porasla 30, 7 odsto

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u IV kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal 2020. godine, povećane su za 30,7%, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Posmatrano po grupama proizvoda u IV kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal 2020. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Mineralna đubriva (124,9%), Hrana za životinje (34,6%) i Energenti (15,9%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u IV kvartalu 2021. godine, u odnosu na III kvartal 2021. godine, u proseku su povećane za 13,0%.

Posmatrano po grupama proizvoda u IV kvartalu 2021. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Mineralna đubriva (70,3%), Hrana za životinje (5,4%) i Seme (23,3%).