banner-image

Više para za 50:40:10 ali poljoprivrednici bez prava prigovora

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je ukupan fond podrške stočarima u okviru takozvanog programa 50:40:10 povećan tri puta. 

Iznos koji je opredeljen za sprovođenje drugog javnog poziva u okviru konkursa 50:40:10 prvobitno je bio 360.000.000 dinara. S obzirom na veliku zainteresovanost, iskazanu u broju pristiglih prijava, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odlučilo je da uveća budžet, i to za dodatnih 860.000.000 dinara. Ukupna novčana sredstva sada iznose 1,2 milijarde dinara i biće na raspolaganju podnosiocima prijava, do potpunog utroška, saopštilo je Ministarstvo.

Podsetimo, prekjuče je objavljena rang lista u okviru drugog javnog poziva u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije,

Na listi je 1.340 podnosioca zahteva, a kako je ranije bilo reči, para će biti za oko 550 poljoprivrednika.

Poljoprivrednici nezadovoljni a nemaju pravo da se žale

Mnogi podnosioci zahteva nezadovoljni su najpre zbog toga što im je jasno za šta su (ili nisu) dobili bodove. Neki od njih tvrde i da se nije vodilo računa o vremenu podnošenja zahteva što bi trebalo da bude kriterijum za bodovanje u slučaju da podnosioci imaju isti broj bodova. Takođe, nejasno je da li je reč o konačnoj listi ili preliminarnoj rang listi s obzirom na to da u vesti koju je Ministarstvo objavilo i koja stoji na sajtu Uprave za agrarna plaćanja piše da je lista konačna, a na samoj listi piše samo „rang lista“. Kako god, nigde nije navedeno da poljoprivrednici koji su konkurisali imaju pravo žalbe, što nije u skladu sa zakonom.

Reč je o javnom pozivu u okviru kojeg traktore, mehanizaciju i opremu stočari nabavljaju tako što učestvuju sa deset odsto, banka im daje kredit za 40 odsto investicije, a od države, uz pomoć kredita Svetske banke, dobiju 50 odsto prihvatljive vrednosti investicije bespovratno.

Predmet ovog javnog poziva bile su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje i to u oblastima proizvodnje mleka i mesa, pčelarstva i akvakulture. Rok za podnošenje prijava bio je od 24. januara do 23. februara 2022. godine.

Rang listu možete videti ovde:

rang-lista-drugi-javni-poyiv-sb

S. G.