banner-image

Najviše prijavljenih sezonaca u Vojvodini, mogu se prijaviti i stranci

Za nešto više od tri godine postojanja, putem portala Sezonski radnici angažovano je oko 60.000 sezonskih radnika u poljoprivredi.

Ovaj sistem doneo je veliko finansijsko i administrativno rasterećenje za poslodavce i omogućio radnicima da ostvare prava na penzijsko i zdravstveno osiguranje, bez gubitka socijalne pomoći i brisanja sa evidencije NZS.

-Portal omogućava poslodavcima, kako fizičkim tako i pravnim licima, da angažuju, odnosno da prijave sezonske radnike u poljoprivredi na dnevnom nivou na vrlo jednostavan način. Sve je potpuno elektronski – ovaj sistem je uvezan sa relevantnim sistemima nadležnih institucija i ta prijava se može završiti za svega nekoliko minuta. Ono što vidimo po statistikama jeste da je platforma prevazišla očekivanja – za tri i po godine zabeleženo je preko 3 miliona dana angažovanja – izjavila je Isidora Šmigić, saradnica za regulatornu reformu u NALED-u u gostovanju za TV Prva.

Kako je istakla, NALED od samog početka pomaže državnim institucijama da ovaj sistem zaživi i zato nastoji da ga promoviše i približi sezonskim radnicima i poslodavcima u čitavoj Srbiji.

-Najveća potražnja za sezonskim radnicima je u Vojvodini. Po broju poslodavaca prednjači Novi Sad, a njega prati Sombor i Subotica. Međutim, vidimo da se i u drugim gradovima portal koristi, iako u manjem obimu. Kada je reč o starosnoj strukturi sezonaca, najzastupljenija je grupa od 45 do 60 godina. Mlađe stanovništvo je nešto manje zastupljeno, i to pretežno u kategoriji 30 – 45 godina – dodala je Šmigić.

Prema njenim rečima, evidentan je manjak radne snage na terenu, te da se neretko dešava da vlasnici poljoprivrednih gazdinstava angažuju radnike iz inostranstva. To je i dalje mali udeo i ne prelazi više od 1%. Stranci se putem portala Sezonski radnici mogu prijaviti pod istim uslovima kao i domaći državljani. Naime, dnevna naknada koju poslodavac plaća kako bi omogućio radniku da ostvari pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje je ista – 380 dinara po danu.

Kada je reč o samoj proceduri, stranci se mogu prijaviti uz pomoć evidencionog broja za strance koji izdaje MUP i nije potrebno da imaju klasičnu radnu dozvolu, uz poštovanje vremenskih ograničenja u pogledu boravka i rada u zemlji.