banner-image

Zaštita stoke od muva

Po dolasku proleća a pre nego što temperature počnu da bivaju visoke, važno je pripremiti plan kontrole muva u objektima gde boravi stoka. Treba imati na umu da muve nisu samo neprijatnost koja uznemirava životinje, već da one imaju ozbiljan uticaj i na samu ekonomsku računicu u stočarstvu.

Iritacija uzrokovana muvama rezultira u smanjenoj efikasnosti konverzije hrane u telesnu masu kao i u narušenon opštem zdravstvenom stanju životinja. Muve, takođe, izazivaju stres kod stoke što dovodi do nižih stopa rađanja i zalučenja. Kako bi se lakše nosili sa ovim problemom, na raspolaganju su preventivne mere koje predstavljaju prirodan način za kontrolu populacije muva.

Pravilno odlaganje stajskog đubriva

Stajska balega predstavlja idealno leglo za muve. Stoga je adekvatno odlaganje stajskog đubriva prva linija odbrane u borbi sa problemom izazavanim muvama. Budući da neke tovne rase goveda za sobom dnevno ostavljaju izrazito velike količine balege, to nije nimalo lak zadatak.

Prosečni životni vek muve traje između 10 i 21 dan, a samo za 7 dana jedna ženka može da položi nekoliko hiljada jaja. Cilj je da se ciklus prekine, tako što će se redovno uklanjati podloga koja muvama služi za razmnožavanje poput stajnjaka, mokrog zrnevlja, rasute silaže, vlažnog sena.

Prva i najvažnija mera je odlaganje stajnjaka iz ispusta i obora za stoku što je učestalije moguće i što dalje od objekata. Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na mesta gde se stoka okuplja u grupama, poput pojilišta, zasenjenih prostora i kapija. Ove prostore trebalo bi temeljno čistiti na nedeljnom nivou kako bi se smanjilo razmnožavanje muva i kontrolisalo širenje parazita. Stoga, što se brže razmontira prirodni habitat muva, manje su šanse da se ove štetočine izlegu i razmnože, navodi Southern States.

Intervencije u štali

Na prozore štala može da se postavi pocinkovana mreža sa okcima 3 x 3 mm.  Krečenje štale u proleće će uništiti legla muva koje su prezimele. Mogu da se koriste UV lampe koje privlače muve i ubijaju ih. One se koriste uveče i noću. Posebno su efikasne u prasilištima i izmuzištima.

Primena insekticida

Na tržištu postoji veliki broj preparata, ali svakako se preporučuje konsultacija sa veterinarom šta od tih preparata primeniti, pre nego što se uradi dezinsekcija štale. Naime, mnogi preparati ne smeju da se prskaju na površine koje su porozne, odnosno, koje će upiti insekticid.

Postoje i biocidna sredstva koja mogu da se nanose četkom na zidove (ili prskaju). Preparat se rastvara u vodi, a deluje oko 6 nedelja. U svom sastavu ima feromone koji privlače muve i insekticide koji ih ubijaju. Ako ne postoje pogodne površine za nanošenje u objektu, može da se nanese na karton ili drvene ploče koje se zakače da vise sa plafona ili okvira.

Uzgajivači svinja, koji ih drže na rešetkastom podu, mogu na svakih 2-3 nedelje da tretiraju pod sa larvicidnim sredstvima (preparati za uništavanje larvi). Larvicidi su izuzetno efikasni, ako se tretmani sprovode u preporučenim intervalima.

Važno je istaći da životinje ne smeju da budu u objektu dok se obavlja nanošenje preparata, a pojilice, hranilice, voda i hrana ne smeju da dođe u dodir sa insekticidima.

Ukoliko je reč o životinjama koje su na ispašama ili je reč o otvorenom sistemu držanja, mogu da se koriste repelenti.

Zamke za muve

S obzirom na to da muve uglavnom prebivaju na leđima i bokovima životinja, postoje specijalno dizajnirane zamke koje pomažu u redukovanju njihovog broja. Kada stoka prođe kroz napravu, muve bivaju sastrugane sa nje.

Nastale tridesetih godina prošlog veka u nameri da se bez upotrebe insekticida stoka rastereti od prisustva muva, ove zamke predstavljaju rešetkaste komore slične onim za hvatanje nekih vrsta riba poput kedera ili lososa. Kada muva upadne u zamku, tu i ostaje budući da ne može da pronađe izlaz iz nje.

Od odabira pozicije zamki zavisi i efektivnost borbe protiv ovih insekata. Idealno bi bilo da stoka na putu ka hrani ili vodi, učestalo prolazi kroz zamke za muve i da ih se na ovaj način što češće oslobađa.

Drugi metodi kontrole muva

Pored nabrojanog, na smanjivanje populacije muva utiču kokoške i patke, koje  vrlo uspešno hvataju i jedu muve tokom njihovog kretanja.

Ipak, treba biti svestan toga da ne postoji univerzalni metod koji će rešiti pitanje svih muva na farmi, već pravilna kombinacija više njih.