banner-image

Kako đubrenje spašava useve tokom suše

Kada nastupi suša, potrebe useva za nutrijentima rastu. Nivo preporučenih količina đubriva za određeni usev uvećava se za određeni procenat, što se utvrđuje analizom zemljišta (kontrolom plodnosti zemljišta), koja je naročito važna u uslovima suše. Ovo se posebno odnosi na kalijum i fosfor kao makroelemente koji se sporo kreću kroz slojeve zemljišta i kojima je potrebna određena količina vlage u zemljištu kako bi se razgradili i kako bi ih biljka usvojila kroz korenov sistem.

Upravo ovaj nedostatak vlage u zemljištu na izvestan način nadomešćuje se povećanom količinom određenih vrsta nutrijenata. Naime, ukoliko zemljište nije snabdeveno vlagom ili je ne zadržava u dovoljnoj meri, biljkama postaje teško da usvoje hraniva iz zemljišta budući da su ona zbijena odnosno čvrsto vezana za čestice zemlje. Zato njihova veća količina od uobičajene može nahraniti biljku čak i uz male količine vode, odnosno vlage u zemljištu.

Nutrijenti u fokusu

I dok je u redovnim prilikama prisustvo svih makroelemenata u zemljištu dovoljno za rast i razvoj useva, u vanrednim okolnostima, poput suše, ističe se potreba za kalijumom kao jednim od njih. Naime, kalijum deluje kao agent rashlađivanja biljke, tako što omogućava otvaranje stoma, odnosno otvora na listovima za regulaciju vlage, i njihovo pravilno funkcionisanje. Takođe, kalijum omogućava razmenu kiseonika i kretanje vode kroz biljku.

Sa druge strane, toplo i sušno vreme često rezultira većom pokretljivošću amonijačne forme azota kroz zemljište i njegovom transformacijom u nitratnu formu azota. Biljke od ovoga mogu imati koristi i usvajati nitratni azot tek ukoliko u zemljištu postoji balans između pozitivno naelektrisanog kalijuma i negativno naelektrisanog nitrata.

Uloga bora

Kada je reč o mikroelementima, ističe se uloga bora. Tokom faze oprašivanja, ukoliko u zemljištu nema dovoljno bora, polen koji biljka rasipa neće biti dovoljno dugo plodan kako bi se proces oprašivanja uspešno sproveo.

Ovo je naročito primetno kod kultura poput kukuruza, gde bor pruža bolje mogušnosti za oprašivanje kukuruzne svile, kao i kod soje koja, budući da ima dug period cvetanja traži konstantno prisustvo bora u zemljištu, tokom kasnije faze vegetacije.

Stoga je unošenje bora u zemljište najbolje obaviti u predsetvenoj pripremi kako bi tokom sezone vegetacije useva bor bio u zoni zadržavanja vlage u zemljištu i samim tim lakše pristupačan biljci tokom njenog životnog ciklusa.

 

Izvor: Farmprogress