banner-image

Evropska komisija odobrila genetski modifikovan kukuruz

Evropska komisija odobrila je korišćenje genetski modifikovanog kukuruza za hranu i stočnu hranu. Kako su objasnili, odobrenje, koje će vrediti deset godina, ne odnosi se na uzgoj ovog kukuruza u EU, već samo na njegovu upotrebu za hranu i stočnu hranu.

Ovaj genetski modifikovan kukuruz prošao je detaljan i strog postupak odobravanja, čime se osigurava visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoline, uveravaju iz Brisela. Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) dala je pozitivnu naučnu ocenu i zaključila da je ovaj GMO jednako siguran kao i njegovi konvencionalni dvojnici.

Nakon glasanja u Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje (SCOPAFF) i naknadnom Odboru za žalbe, države članice inače nisu uspele da postignu kvalifikovanu većinu za ili protiv odobrenja, rekli su.

Odobrenje vredi deset godina, a svi proizvodi proizvedeni od ovog GMO-a podležu strogim EU pravilima označavanja i sledljivosti, objasnili su.