banner-image

Poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna po ceni 33 dinara

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija oglasilo je poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama.
Svi proizvođači hleba sa teritorije Republike Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe bili registrovani za obavljanje pomenute delatnosti, zainteresovani za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, mogu se prijaviti Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija, tako što će popuniti prijavu koja se može naći na sajtu Ministarstva i poslati na email adresu: trgovina@mtt.gov.rs.
Kontakt telefon za dodatna pitanja je 011 3130 945.
Prijavljivanje traje od 26. avgusta do 6. septembra 2022. godine.
Kriterijumi za određivanje količina brašna tipa „T-500”, koje proizvođači hleba mogu kupiti iz robnih rezervi po subvencionisanim cenama su sledeći:
– Proizvođač hleba mora biti registrovan za proizvodnju hleba i peciva;
– Proizvođač hleba mora biti aktivno pravno lice, u smislu da se na dan
objavljivanja Uredbe bavio proizvodnjom hleba;
– Maksimalne količine brašna koje proizvođači hleba mogu kupiti biće određene proporcionalno njihovoj proizvodnji hleba od brašna tipa „T-500” po najvišoj proizvođačkoj ceni od 41,20 dinara po vekni, počevši od 1. juna 2022. godine do 26. avgusta 2022. godine i nameravanoj proizvodnji po proizvođačkoj ceni od 45,88 dinara po vekni ili drugoj proizvođačkoj ceni, koju odredi Vlada Republike Srbije, do 1. decembra 2022;
– Vodiće se računa o ravnomernoj raspodeli brašna na teritoriji Republike Srbije.
Cena brašna iz robnih rezervi, iznosi 33 dinara po kilogramu, uključujući PDV, utovareno u vozilo kupca kod skladištara Pepubličke direkcije za robne rezerve.