banner-image

„Oktoberfestbier“ nova zaštićena geografska oznaka iz Nemačke

Komisija je odobrila novu zaštićenu geografsku oznaku (Protected Geographical Indication, PGI) iz Nemačke: „Oktoberfestbier“.

Proces proizvodnje piva, koji se odvija u gradu Minhenu, počinje drobljenjem slada i maceracijom i završava periodom skladištenja od približno četiri do 11 nedelja tokom kojeg se mlado pivo prirodno obogaćuje ugljen-dioksidom i sazreva dok ne dobija konačan ukus. Jedna od specifičnosti piva je upotreba vode iz dubokih izvora u gradu Minhenu, počevši od tercijalnih slojeva (do oko 250 m dubine).

Reputacija i posebne karakteristike „Oktoberfestbier-a” su posledica tradicionalnog načina proizvodnje koji se uzgajao vekovima i izuzetnog renomea Minhenskog Oktoberfesta, koji se održava svake godine od sredine septembra do početka oktobra. Počinje sa prvom bačvom „Oktoberfestbier-a“ koju dozvoljava Oberburgermeister. Aktuelna svetska reputacija „Oktoberfestbier-a“ zasniva se, između ostalog, na činjenici da su u Minhenu uvedene inovacije u ranoj fazi procesa proizvodnje piva, koje su imale presudan uticaj na kvalitet piva. Izuzetnoj reputaciji ovog piva umnogome je doprinela i činjenica da se „Oktoberfestbier“ kuva specijalno za Oktoberfest.

Ovo novo ime biće dodato na listu od 1.598 već zaštićenih poljoprivrednih proizvoda. Spisak svih zaštićenih geografskih oznaka nalazi se u bazi podataka eAmbrosia.