banner-image

Prihranjivanje jaradi početi u drugoj sedmici po rođenju

Za pravilno razvijanje organa za varenje značajno je prihranjivanje jaradi suvom hranom. Prihranjivanje obično počinje između 7. i 14. dana posle rođenja, dok u uzrastu od oko tri nedelje jarad počinje i da preživa.

Uz majčino mleko jaradima davati kvalitetno seno sa što više lišća, kao i smešu koncentrata sa 18% proteina. Takođe, neophodno je da imaju na raspolaganju dovoljne količine vode za piće. Najbolje je u ishrani jaradi koristiti kvalitetno seno lucerke, kao i livadsko seno. U početku prihranjivanja koncentrat se daje u količini od oko 20-40g, ali se kasnije količina povećava, tako da pri zalučenju ona može iznositi oko 200g.

Početna smeša koncentrata za ishranu jaradi u % : kukuruz 46%, stočno brašno 5%, ječam 15%, suncokretova sačma 15%, sojina sačma 15, stočna kreda 1%, premiks 3%.

Od koncentrovanih hraniva daje se kukuruz, ječam, ovas, pšenične mekinje, kao i suncokretova ili sojina sačma. Bolje je da smeša koncentrata bude peletirana u pelete prečnika 2-5mm. Ukoliko se jarad pravilno hrane u starosti od mesec i po dana, dostižu telesnu masu od 12-15kg, a pri zalučenju sa tri meseca starosti oko 20kg.

Kosovka Jakšić dipl.ing.polj.

Izvor: PSSS