banner-image

Raste tražnja za pšenicom, a cena i dalje pada

Tokom protekle nedelje na robno-berzanskom tržištu zabeležena je povećana aktivnost učesnika i na strani ponude i na strani tražnje.

Iako je obim prometa za 32% veći u odnosu na prošlonedeljni, na tržištu žitarica bio je prisutan negativan cenovni trend. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 2.225 tona robe, čija finansijska vrednost iznosi 63.138.000,00 dinara.

Sa 70% u ukupnom nedeljnom prometu, pšenica je zauzela primat u trgovanju. Tražnja izvoznika i trgovaca bila je usmerena na pšenicu sa proteinom 11-11,5%, dok su mlinari tražili pšenicu sa boljim parametrima kvaliteta 14-15% proteina. Berzanski ugovori su zaključeni u cenovnom opsegu od 22,50 do 26,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 24,00 din/kg bez PDVa ( 26,40din/kg sa PDV-om) što je pad od 1,81% u odnosu na prethodnu nedelju.

Kada je reč o kukuruzu, početak radne nedelje obeležile su ponude na cenovnom nivou od 23,50 do 24,00 din/kg bez PDV-a, dok je tražnja bila izražena na nivou od 23,00 din/kg bez PDV-a. Cenovni spred bio je prisutan i u narednim danima, a razlika u kvalitetu ponuđene i tražene robe dodatno je otežavala zaključenje berzanskih ugovora.

Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 22,60 do 24,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 23,47 din/kg bez PDV-a (25,81 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 1,06%.

Tražnje za sojinim zrnom od 57,00 din/kg bez PDV-a, početkom nedelje, nisu rezultirale dogovorom o trgovini. Dalje tražnje su bile na višem cenovnom nivou, što je rezultiralo zaključenjem ugovora. Sojino zrno prometovano je po jedinstvenoj ceni od 58,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (63,80din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena sojinog zrna beleži rast od 3,11%.

Suncokretovom sačmom sa 33% proteina trgovalo se u uskom cenovnom rasponu od 38,00 do 38,20 din/kg bez PDV-a.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

Cene svih poljoprivrednih proizvoda su pale na Evronekstu. Na ovim nivoima, pozicije evropskih proizvođača će biti teške za rod 2023. jer je većina cena ispod nivoa isplativosti. Palmino ulje i dalje slabi i sada je na najnižem nivou u poslednjih 6 meseci. Sva ulja su pala, što pogađa cene uljane repice na Evronekstu.

Evropska komisija je procenila buduću proizvodnju pšenice u EU na 130,2 mil t, a izvoz izvan EU na 32 mil t, sa prelaznim zalihama na kraju sezone 2023/24. od 22,3 mil t. Procena zaliha na kraju tekuće sezone je povišena na 19,6 mil t, u odnosu na prošlomesečnu procenu od 18,1 mil t. Cene roda 2022. su sve manje značajne jer su proizvođači gotovo prekinuli sa prodajom.

Nastavljaju se pregovori sa Rusijom, koja traži da se ukinu bankarske restrikcije, pre svega kroz sistem svift. Do sad je banki JP Morgan odobreno od strane SAD da obavlja bankarsku razmenu sa Rusijom. Evropska komisija je najzad pristala da zabrani ukrajinski izvoz u Rumuniju do 5. juna jer obimna ponuda spušta lokalne cene ispod nivoa profitabilnosti za rumunske poljoprivrednike. Izvoz roda 2022. iz Ukrajine USDA je procenilo na 14,5 mil t pšenice i 25,5 mil t kukuruza, što je znatno iznad nivoa očekivanog na početku konflikta, što je rezultiralo padom cena od proleća 2022. Sirova nafta je 75,10 $/barel u Njujorku.

Sve robe u Čikagu su snižene. Cene pšenice su slabile posle izveštaja StatCan da su površine pod pšenicom u Kanadi najveće od 2001. Kukuruz nastavlja da bude pod pritiskom očekivanog rekordnog roda u Brazilu, koji konkuriše SAD za izvoz, naročito u Kinu. USDA procenjuje sledeći rod pšenice u Australiji na 29 mil t, posle rekordnog roda 2022. od 39 mil t prošlog decembra.

Ipak, to će morati da se koriguje u zavisnosti od vremenskih prilika, jer meteorolozi predviđaju da će El Ninjo efekat zameniti La Ninja efekat. StatCan je juče objavila procenu površina pod mekom pšenicom u Kanadi na 27 mil ejkr, u poređenju sa prošlogodišnjih 25,4 mil ejkr. Površine pod durum pšenicom su povećane na 6,1 mil ejkr sa prošlogodišnjih 6,0 mil ejkr. Površine pod kanolom se procenjuju na 21,6 mil ejkr, u poređenju sa prošlogodišnjih 21,4 mil ejkr. Površine pod ječmom se procenjujuna 7,1 mil ejkr, u poređenju sa prošlogodišnjih 7,0 mil ejkr. (1 ejkr (acre) = 0,4047 ha). Vremenske prilike ostaju generalno povoljne u severnoj hemisferi, dodajući pritisak na cene.