banner-image

Važno obaveštenje za one koji konkurišu za podsticaje za tov

Poljoprivredni proizvođači koji su podneli zahtev za  podsticajna sredstva za tov, pre stupanja na snagu novog Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi („Službeni glasnik RS“, br. 32/2023) kao i raspisivanja Javnog poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za 2023. godinu,  nakon 31.07.2022. godine, (za grla predata klanici, izvezena, upućena na teritoriju Kosova od 01.07.2022. godine) mogu se obratiti na sledeću mejl adresu [email protected]  kako bi mogli da dobiju skeniranu dokumentaciju koju su poslali uz zahtev za odobravanje podsticaja i kako bi istu mogli da koriste u daljem postupku.

Podsećamo korisnike da se zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi podnosi po Javnom pozivu, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, u periodu od 21. aprila do 22. maja 2023. godine.