banner-image

Kontrolom produktivnosti do rentabilnije proizvodnje u stočarstvu

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, gde se nalazi sedište Glavne odgajivačke organizacije na teritoriji AP Vojvodine, održan je jubilarni, 10. seminar odgajivačkih organizacija u stočarstvu AP Vojvodine.

Tom prilikom predstavljeni su stručni izveštaji o sprovođenju mera iz odgajivačkog programa za 2022. godinu po granama, a učesnici skupa upoznati su i sa aktuelnostima u radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Predstavljeni su razvojni zadaci u sprovođenju odgajivačkih programa. U okviru seminara promovisana je „Matična knjiga lipicanera Srbije“

Milorad Malić pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu istakao je da u Vojvodini imamo jednu glavnu odgajivačku organizaciju, a to je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, koja se bavi nadzorom odgajivačkog posla.

-Imamo i 12 regionalnih odgajivačkih organizacija i 98 osnovnih. Njihovim radom obuhvaćena je 361 farma i 5.672 gazdinstva. Kontrolom je obuhvaćeno 82.400 goveda, 60.000 svinja, 60.000 ovaca, 5.000 koza, 1.300 kopitara i 486.000 živine. Glavni posao odgajivačkih organizacija je da kontrolišu grla i da se postaraju da bude što više kvaltitnih koja će svoje dobre osobine preneti na potomstvo, istakao je Malić i dodao da je od 2016 do 2023. za rad odgajivačkih organizacija resorni sekretarijat izdvojio 365 miliona dinara.

– Svedoci smo da iz godine u godinu opada broj grla, ali se, sa druge strane, povećava broj visokokvalitetnih priplodnih životinja u kontroli. Rezultat toga je više prasadi po leglu, veća količina mleka i mesa, manji utrošak hrane za prirast, odnosno proizvodnja je sve rentabilnija, zaključio je Malić.

Skup je svečano otvorio dr Nenad Katanić, pomoćnik ministarke poljoprivrede, naglasivši da sva grla koja su obuhvaćena odgajivačkim programom postižu odlične rezultate. Rekao je i da su aktuelne mere podrške stočarima koncipirane tako da obuhvate što veći broj životinja, ali da će se u budućnosti, po uzoru na EU, veća podrška davati kvalitetnijim životinjama čija se produktivnost kontroliše.