banner-image

U EU čak 93 odsto porodičnih farmi

U Evropskoj uniji je 2020. godine bio ukupno 9,1 milion poljoprivrednih farmi, od kojih ogromna većina, više od 90% može da se svrsta u kategoriju porodičnih gazdinstava.

Reč je o poljoprivrednim gazdinstvima kojima upravlja i na kojima rade isključivo članovi jedne porodice, ili na kojima više od 50 odsto svih poslova obavljaju članovi jedne porodice, a takvih farmi je u EU 93%.

Takva porodična gazdinstva posedovala su 2020. godine i večinu korisnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno 61% od ukupno 157,4 miliona hektara poljoprivredne zemlje u EU, objavila je evropska statistička agencija Eurostat.

Međutim, bez obzira na to, iako ih je procentualno manje, svega sedam odsto, neporodična gazdinstva su imala srazmerno daleko veći udeo u površini poljoprivrednog zemljišta, oko 39%, u broju zaposlenih radnika (oko 22%), po broju korisnih životinja (oko 45%) i po ukupnoj proizvodnji (oko 44%).

Porodične farme u gotovo svim zemljama EU čine najmanje 80% poljoprivrednih i stočarskih gazdinstava.

Izuzetak su Estonija sa 65% i Francuska sa 58%.

Sa druge strane tri zemlje sa najvećim udelom porodičnih poljoprivrednih imanja su Grčka, Rumunija i Poljska, sa više od 99%.

Izvor: eKapija