banner-image

Zaštitite breskve i nektarine od monilioze pre najavljenih padavina

Rane i srednje rane sorte breskvi i nektarina, u voćarskim regijama Čačka i okoline, nalaze se u fazi razvoja neposredno pred cvetanje, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Foto: PIS

Sa povećanjem temperature očekuje se ulazak ovih voćnih vrsta u fazu cvetanja. Prisustvo vlage i osetljiva faza razvoja, stvaraju rizik od infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

Proizvođačima se preporučuje redovan  pregled zasada i utvrđivanje faze razvoja. U zasadima gde je otpočelo cvetanje i pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Akord, Lira (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha
  • Ciprodex (ciprodinil) 0,05%, Neon, Diverto 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha
  • Pehar (pirimetanil) u količini 2 l/h
  • Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1%
  • Fontelis (pentiopirad) u količini 1,2 l/ha
  • Atlas (ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8-1 kg/ha

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.