banner-image

Setva kukuruza

Pre setve smo morali pripremiti zemljište. preporuka je da to bude zimska obrada, sa unošenjem organskog i dela mineralnog hraniva. Azot se unosi do 2/3 u osnovnoj obradi i sav P i K, dok se ostatak daje u predsetvenoj obradi i prihrani. Pošto sada na tržištu imamo veći izbor hraniva koja se bilje otapaju, P i K se mogu dodati i u toku vegetacije(1/3). Ukoliko je predusev lucerka, preporučivali smo proletnje razoravanje lucerišta uz dodatak mineralnih hraniva u predsetvenoj pripremi. Pre svega manje količine azota a veće fosfora i kalijuma.  

Predstevena priprema podrazumeva pripremu parcele za setvu, tj. stvaranje povoljnih mehaničkih uslova za setvu semena. Kojim će se mašinama i u koliko prohoda ona odraditi, zavisi od mogućnosti domaćina i od stanja parcele. Poželjno je unošenje jednog dela azota i dela fosfora i kalijuma, kako bi se u zoni posejanog semena našla potrebna količina hranljivih materija. Bilo kako bilo i urađeno kako je urađeno, ne možemo sejati dok se za to ne stvore uslovi. Najvažniji je temperatura zemljišta i optimalno stanje vlage. Preporuka je da se ne seje dok se zemljište u sloju od 12 do 15 cm ne zagreje na preko 10oC.  Narodski, da sednete na zemlju i da vam ne bude hladno. Vlaga zemljišta treba da bide od 45 do 65 PVK. To bi bilo, da možete napraviti grudvu od zemlje da sa de ona ne zalepi za ruku, a kada je pustimo da se odmah ne raspadne. Sve što je vlažnije nije dobro za seme. Ako su uslovi kao gore navedeni, SEJTE. Svako sejanje u hladniju zemlju, a to podrazumeva i vlažniju, produžava period od setve do nicanja. Može imati negativne posledice. Seme posejano u hladnu zemlju, dugo bubri,, klija i niče otežano, Ponik je veoma slab i vrlo brzo oboli. Ako je nakon setve još palo dosta kiše i na njivi se stvori pokorica ili vodolež, to seme sigurno propada.  Lek je PRESEJAVANJE, koje poskupljuje proizvodnju, ali i ono opet kada se za to stvore uslovi. Sledeći bitan uslov je SETVENA NORMA. Ona je zavisna od hibrida grupe zrenja koju sejemo na našoj parceli. Hibridi kasnije vegetacije su po pravili većeg habitusa, prinosniji i zahtevaju veći vegetacioni prostor. Znači manju gustinu. Dok hibridi srednje ranih i ranih grupa zranja imaju slabiji habitus i mogi se sejati na veću gustinu, tj. sklop. Obavezno sejati zaprašeno seme. Gustina setve kod kukuruza se kreće( zavisno od grupe zrenja) od 45 000 do 75 000 biljaka po hektaru, što je od 31 do 19cm u redu. Seme treba da je po deklaraciji ispravno, a setveni aparat ispravan i proveren na normu. Zaštitu vašeg useva obavezno radite sa stručnim licem.  

Dušan Despotović, dipl. Ing. ratarstva i povrtarstva 

PSSS Loznica