banner-image

Sudanska trava i silo sirak

Sudanska trava se seje krajem aprila i početkom maja jer je ona toploljubiva biljka. Seje se uglavnom uskoredo kada je potrebno 40 kg/ha semena, posle setve obavezno valjanje. Biljke rastu do tri metra. Daje visok prinos zelene mase do 60t/ha. Koristi se kao zelena masa, kao seno i za pripremanje silaže. Za zelenu masu treba je kositi pre metličenja, a za silažu u fazi metičenja. Krmi sirak seje se krajem aprila i početkom marta. Domaće sorte su: NS DžIN, Titan i Siloking… Sorta NS Džin je dao odlične rezultate u proizvodnji. Ova sorta je nastala ukrštanjem sirka i sudanske trave. Prosečan prinos zelene mase je 70 t /ha. Ima odličnu moć regeneracije, daje tri otkosa., otporna je na sušu i bolesti. Izvanredno je ugljenohidratno i energetsko hranivo, tako da je odličan za ishranu stoke u zelenom stanju. Sirak za zrno se gaji za zrno koje sadrži oko 12 % belančevina i oko 72 % skroba. Gaji se na lošijim zemljištima i tamo gde su limitirajući uslovi za proizvodnju kukuruza. U proizvodnim uslovima daje 6 – 8 t/ha  zrna. Zrno sirka se koristi kao i kukuruz, mlevenjem i pripremanjem krmnih smeša u zavisnosti od vrste životinja. Kod nas postoje dva hibrida : Alba i Gold koji se razlikuju samo po boji zrna a sve ostale osobine su im iste. Dužina vegetacije ovih hibrida je 140-150 dana.

PSSS Kruševac

Radojka Nikolić, dipl.ing.