banner-image

Nova granica za aflatoksin

Nivo aflatoksina u mleku podignut je sa 0,05 mikrograma po kilogramu na 0,25 mikrograma. Zašto baš sada? 

I dok će proizvođači biti zaštićeni, potrošače interesuje kvalitet, odnosno zdravstvena sigurnost. 

„Neće nikome sadržaj ni veći od 0,25 smetati… ni čoveku, ni životinjama“, kaže Milan Prostran. 

Proizvođači su ovakvom odlukom, očekivano, zadovoljni. 

„Mislim da nema razlika, mi isto radimo. Prioritet je da se kukuruz osuši dovoljno ispod 12 odsto vlage i nema opasnosti da se pojavi u nekoj značajnijoj meri“, kaže Goran Joksić, savetnik za stočarstvo. 

A značajnu ulogu u varijacama dozvoljenih supstanci ima i politička i ekonomska situacija na tržištu. 

„Nikome od nas nije zdravlje bilo ugroženo ni ranije, ali se to pitanje zaoštrava jer ostale zemlje zaoštravaju pravilnike, pokušavaju da vas odvrate sa svojih tržišta…“, kaže Prostran. 

Ministarstvo poljoprivrede u obavezi je da poštuje preporuku stručne radne grupe, a odluka će stupiti na snagu usvajanjem odgovarajućih pravilnika.

APOS: Edukovati proizvođače

Asocijacija potrošača Srbije predložila je, u cilju sprečavanja straha i nesigurnosti kod potrošača, da nadležne institucije daju odgovor na pitanje: do kada će primenjivati odredbu, ukoliko zaista usvoje predlog radne grupe, da dozvoljeni nivo aflatoksina M1 bude 0,25 mikrograma po kilogramu?

APOS podržava napore i zalaganja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da na osnovu stručnih mišljenja vodećih institucija u oblasti zdravlja i bezbednosti hrane, unapredi i zaštiti primarne domaće proizvođače i naravno, cilj je da i svi gradjani veruju institucijama i državi. 

„Molimo nadležno ministarstvo i vodeće institucije u oblasti zdravlja i bezbednosti hrane, kao i stručnu akademsku javnost, da se u što kraćem roku sprovede efikasna edukacija proizvođača o načinu čuvanja i merama predostrožnosti prilikom skladištenja hrane za domaće životinje. Jer, kontaminacija plesnima u polju i skladištima stvara uslove da naše mlekare koje iz tih očiglednih razloga, vrlo često i iz prirodnih razloga zbog podneblja na kojem smo, ne mogu da postignu 0,05 mikrograma po kilogramu“, ocenio je APOS. 

Pravilnik koji predlaže radna grupa, a koji Ministarstvo smatra da treba usvojiti, verovatno proističe iz saznanja da sve prethodne edukacije poljoprivrednih proizvodjača iz te oblasti u vremenu kada smo imali isti problem sa povećanjem aflatoksina, nisu dale zadovoljavajuće rezultate. 

Tako da, za sada, jedino dozvoljeni nivo aflatoksina M1, prema ovakvom sveupkupnom stanju, može da bude 0,25 mikrograma, a da se ne ugasi proizvodnja mleka kod nas. 

S obzirom na to da će se verovatno usvojiti ova odredba, to znači da će i svi proizvodjači koji se odluče da nam uvezu mleko, poštovati naše pravilnike, pa samim tim, potrošač u Srbiji neće imati mogućnost izbora, osim da svako mleko koje kupi bude sa nivoom aflatoksina M1 od 0,25 mikrograma, zaključio je APOS.

(B92)