banner-image

Kako početi sa pčelarstvom

Prateći pitanja i odgovore pčelara primetio sam da se najčešće postavlja pitanje kako početi, koja je najbolja vrsta košnica i slično. Ovim člankom pokušaću da dam odgovor ili bolje ispričati priču kako sam ja počeo. (Koliko je od koristiti razmislite sami, a možete izgubiti samo vreme dok je čitate).

Kada se govori o pčelarstvu treba znati da je pčelarstvo i zanat, a svaki zanat treba izučiti. Zanat se uči kod majstora i polako savladava korak po korak. Danas se preko interneta, koji je jedna velika biblioteka, mogu steći znanja iz raznih oblasti, ali smatram da je ipak učenje zanata kod majstora neprevaziđeno jer ima znanja koje se samo na taj način mogu preneti i najhitnije dobiti odgovor. 

Ja sam osnove ovog zanata počeo da savladavam od svog tasta koji se pčelarstvom bavi više od pedeset godina. Zbog toga i smatram da je to jedan od dobrih puteva za upoznavanje sa ovim poslom. 

U početku je bitno uvideti da li početnik može da se bavi pčelarstvom. Mislim da je greška u raznišljanju početnika da ulože sredstva u nabavku opreme, a kasnije shvate da im ovaj posao ne leži. 

Jednostavnije je da se u početku pomaže nekom pčelaru i na taj način uvidi da li može da se bavi ovim poslom, a zatim krene sa nabavkom opreme (koja nije baš jeftina), a verovatno da će i sam pčelar pomoći oko nabavke ili pozajmljivanja dela opreme početniku dok on ne nabavi svoju.

Iz iskustva znam da sam prilikom razgovora sa prijateljima koji su pokazivali želju da i sami zapčelare kada sam im o ovome govorio ovu ideju posmatrali sa podozrenjem (najverovatnije su mislili da želim da ih iskoristim). Ako se gleda iz tog ugla možda i jeste tako, a kako drugačije osim gledanjem i probom da se nešto uradi da se nauči zanat. Nijedna knjiga ili spot sa interneta ne može vam približiti miris ili težinu (npr rama) dok ne probate sami. (Na poljoprivrednim fakultetima koji imaju odsek za pčelarstvo postoje pčelinjaci za obuku.) 

Kako se pčelarsto uči ceo život nije loše imati uvek nekog sa kim se može razgovarati o raznim problemima. U ovom zanatu (poslu) je najbitnije naučiti da se razmšlja kao pčela i sve će biti lakše.

Ne treba zanemariti i razmene iskustva sa drugim pčelarima i prisustvo na raznim seminarima, tribinama i forumima. Tako se proverava stečeno znanje, a i upotpunjuje novim. Ali treba uvek razmisliti svojom glavom (iskustvom) o raznim novinama da li od njih ima koristi i da li ih vredi uvoditi (da li su korisne).

Zoran Anđelković

(www.pcelarstvo.org)