banner-image

Zajmovi Razvojnog fonda Vojvodine

Osnovni ciljevi dodele kredita Razvojnog fonda AP Vojvodine su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine kao i podsticanje udruženog učešća više nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciji zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gazdinstava.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja.

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:
nabavke poljoprivredne mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju (traktora, kombajna i priključnih mašina)
nabavka opreme za poljoprivrednu proizvodnju
nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i matičnog jata
nabavke višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima
nabavke protivgradnih mreža sa naslonom
nabavke opreme za zaštićeni prostor
izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje
nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda
izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – hladnjača i podnih skladišta
izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje

Uslovi kreditiranja:

Iznos kredita: od 200.000,00 do 10.000.000,00 dinara
Primena valutne klauzule
Kamatna stopa: 2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom banke i 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom(kamatna stopa se umanjuje za 0,5% ukoliko se iz sredstava kredita finansira nabavka poljoprivredne mehanizacije (traktora, kombajna i priključnih mašina) od domaćih proizvođača koji imaju zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji sa Razvojnim fondom Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad).Kamatna stopa za korisnike kredita koji svoju poslovnu aktivnost obavljaju na teritorijama gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen.
sopstveno učešće: najmanje 20% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja (bez obrtnih sredstava)
rok vraćanja kredita: 5 godina, osim za nabavku matičnog jata

Rok vraćanja kredita za nabavku matičnog jata 3 godine u okviru kojih je obuhvaćen grejs period u trajanju od 12 meseci.Anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.
U grejs periodu mesečno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope.

Obezbeđenje kredita:
– lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i
– garancija poslovne banke ili založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u korist Fonda, čija je vrednost prema proceni ovlašćenog procenitelja minimum 30% veća od traženog iznosa kredita.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: [email protected] ili telefonskim putem na broj 021/450-698.