banner-image

Zaštita breskve

Na teritoriji RC Novi Sad breskve rane grupe zrenja (Mejfajer) nalaze se u fazi  80% lišća žuto i opalo, dok se breskve srednje ranih (Kaldezi) i kasnih grupa zrenja (Indipendens) nalaze u fazi početka obezbojavanja i opadanja lišća.

Zasade koštičavog voća neophodno je zaštititi preparatima na bazi bakra nakon opadanja 70 do 80% lisne mase. Cilj ovog tretmana je dezinfekcija rana koje nastaju prilikom opadanja lišća. Kroz ove ranice može doći do infekcije bakterijom  Pseudomonas syringe pv.syringe, kao i gljivama Stigmina carpophilla prouzrokovača  šupljikavosti lista i Cytospora cincta prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka. Takođe, dolazi i do smanjenja infektivnog potencijala patogena u sledećoj godini kao što su prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve Taphrina deformans i  gljive iz roda Monilia.

Tretman treba izvesti po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 5°C.

Registrovani preparati na bazi bakra:

– Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75%

– Blauvit (Cu iz bakar-hidroksida)  1%

– Cuproxat (Cu  iz bakar-sulfata trobaznog)  0,25-0,35%

(PIS Vojvodina)