banner-image

Mrki medved vraćen u prirodu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Grupa za sprovođenje CITES konvencije, u saradnji sa Biološkim Fakultetom Univerziteta u Beogradu, stručnjacima za mrke medvede, specijalizovanim rehabilitacionim centrom za siročiće divljih mrkih medveda u Rumuniji (Association for Conserving Natural Values – ACNV) i međunarodnom nevladinom organizacijom Četiri Šape danas je transportovala iz Rumunije i pustila nazad u prirodu na području Istočnog Mojstira jednog mrkog medveda (Ursus arctos). 

Mladi mužjak mrkog medveda vraćen je nazad u prirodu nakon više od godinu dana rehabilitacije u specijalizovanom centru u oblasti Harghita u Rumuniji, pod nadzorom rumunskog biologa Leonarda Bereckog. Podsetimo, policija iz Tutina pronašla je u selu Čulije u nezakonitom posedu fizičkog lica, mladog mužjaka mrkog medveda kao i dve mlade ženke iz istog legla. Nakon oduzimanja i privremenog zbrinjavanja, tri mečeta su zbrinuta radi profesionalne nege u Zoološki vrt Palić. Radi omogućavanja posebnog vida rehabilitacije i vraćanja nazad u prirodnu sredinu, tri mečeta su u maju transportovana u specijalizovan centar za rehabilitaciju siročića mladih mrkih medveda u Rumuniji, gde su bili u ograđenom prostoru u divljini, izolovani od ljudi, ali pod nadzorom rumunskog biologa. 

Nakon što je doneta stručna procena da je jedinka spremna za vraćanje nazad u prirodu, počelo sa sa realizacijom ove aktivnosti. 

Mrki medved je strogo zaštićena vrste na teritoriji Republike Srbije, i zaštićena je međunarodnim ugovorima poput Konvencije o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES). Lov je strogo zabranjen i predviđene su sankcije od 1,000,000 dinara po primerku (uključujući i onesposobljavanje opstanka u priordi u slučaju mladunaca stradale mečke) kao i zatvorska kazna do 5 godina u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika.

(Agrosmart)