banner-image

Lane premašili kvote, sad plaćaju penale

Prema nacionalnim deklaracijama, dvanaest članica EU – Belgija, Danska, Nemačka, Estonija, Irska, Španija, Italija, Kipar, Luksemburg, Holandija, Austrija i Poljska – premašile su svoje nacionalne mlečne kvote za isporuke u 2014/2015 za ukupno 2.938.000 tona i treba da plate penale od oko 818 miliona evra.

Ovaj iznos oslikava činjenicu da je ukupna isporuka širom EU u 2014/15 porasla za 2,7 odsto  ili skoro 3,9 miliona tona u odnosu na 2013/14.

Da bi se olakšao finansijski teret za proizvođače koji treba da plate takse zbog prekoračenih kvota mleka 2014/2015 godine, države članice su dobile mogućnost da plate iznos koji duguju tokom tri godine, na rate, po nultoj kamatnoj stopi.

Suficit u proizvodnji mleka država članica preko nacionalnih kvota činio je 1,9 odsto ukupne kvote mleka na raspolaganju, i za isporuke i direktne prodaje (1,0 odsto u prethodnoj godini kvota). Ispod svojih kvota ostalo je 16 članica, a 12 ih je imalo više od 10 odsto manje od njihove kvote za isporuke.

Režim proizvodnih kvota u EU je ukinut 1. aprila 2015. godine.

(Agrosmart)