banner-image

Pravo vreme za plavo prskanje

Obilaskom terena konstatovano je da je lišće opalo oko 70 odsto u zasadima breskve, šljive, kajsije, oraha, ranih sorti višnje i vinove loze. To je pravo vreme za tretman bakarnim preparatima.

Poslednjih godina sve veći problem na terenu predstavlja sušenje mladih zasada voća i vinove loze. Razlozi su ili infekcije patogena ili izmrzavanje tokom zimskih meseci. Da se infekcija ne bi ostvarila tokom kasne jeseni i blagih zimskih meseci, neophodno je obaviti prskanje bakarnim preparatima kako bi se uništili patogeni na mestu njihovog prezimljavanja i kako bi se smanjio infekcioni potencijal.

Ovim prskanjem treba zaštititi stablo i njegove grane i grančice od brojnih patogena koji prezimljavaju na kori, u pukotinama kore, rak-ranama, mumificiranim plodovima i sl. Najbolje vreme za tretiranje je kad opadne 70 odsto lišća. Temperatura treba da bude iznad 5°C, a vreme bez vetra i da ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok ne počne da mrzne. Stabla treba dobro „okupati“ kako bi preparat pokrio sve biljne delove. Ako nakon tretmana padne više od 20 lit/m2 kiše treba ponoviti prskanje. Za plavo prskanje se koriste bakarni preparati koji imaju baktericidno i fungicidno delovanje. To su Bordovska čorba 1,5 %, Blauvit 0,5-1%, Bakarni oksihlorid 0,75 %, Bakrocid S-50 0,75%, Bakrocid S-25 1-1,5%, Kuprablau WP 1,5 %, Cuproxat 0,35%, Nordox 75 WG 0,2%, Everest 0,7%, Funguran-OH 0,4%, i sl.

Napomena: Lišće na jabučastim vrstama voća još uvek ne opada, pa sa tretmanom bakarnim preparatima ne treba žuriti. Ukoliko izvodimo tretmane u ovom momentu ne postižemo pun efekat. Opravdanje ima primena ovih fungicida u mladim zasadima voća (gde je loše zdrvenjavanje sadnica), jer oni ubrzavaju sazrevanje stabala i čokota.

PSSS Ruma