banner-image

Pravilnik kulenu nalazi kupce

U Somboru je održana prva od četiri tribine o novim pravilnicima o proizvodnji i prometu namirnica biljnog i životinjskog porekla koje pripremaju mali proizvođači.

Lemeški kulen do sada nije mogao u prodavnice zbog tradicionalnog načina pripreme mada ima geografsko poreklo. Sadašnji pravilnik to ne dozvoljava, ali će Novi pravilnik, o kojem je počela javna rasprava, trebao da uredi proizvodnju namirnica biljnog i životinjskog porekla. Takođe, trebao bi da omogući malim proizvođačima da pre svega lakše dođu do potrošača, rečeno je u Edukativnom centru u Somboru, na prvoj tribini.

Bogdan Vlatković, ima ribnjak na 11 hektara i voćnjak, te kao i proizvođači kulena očekuje bolji plasman proizvoda.

„Nije bilo problema sa inspekcijom, već su nas uglavnom savetovali, sada očekujem da ćemo znati puno bolje kako da se ponašamo“, veli on.

Atila Juhas, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede. Ovaj pravilnik je usmeren na male proizvođače, kako da adaptiraju svoje objekte, kako da uđu što lakše u legalne tokove…..

„PSS Sombor će sa svojim savetodavcima pomoći primenu pravilnika“ , kaže Vladimir Sabadoš, direktor PSS Sombor.

„Kako će moći da izađu na tržište i kako će moći slobodno da prodaju, a omogućava i potrošačima na dođu do kvalitetnih proizvoda, pre svega tradicionalnih“, dodaje on.

Pored Sombora, tribina o novim pravilnicima treba da bude održana u još tri grada u Srbiji, posle čega će ovaj nacrt ući u proceduru i vrlo brzo biti usvojen.

(RTV)