banner-image

Agencija: Da se ministri ne mešaju u zakup njiva

Agencija za borbu protiv korupcije je pre nekoliko dana dostavila mišljenje vladi i skupštinskom Odboru za poljoprivredu o proceni rizika korupcije u predloženim izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Agencija smatra da predloženi propisi sadrže rizik korupcije zbog toga što se ”organima javne vlasti pri donošenju određenih odluka daju široka diskreciona ovlašćenja”. Tu se pre svega misli na to što se vladi prepušta da bliže propiše uslov i način za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kao i način prodaje zemlje.

Između ostalog zamerka Agencije za borbu protiv korupcije je i to što se ministru poljoprivrede omogućava da bliže propiše način i postupak za ostvarivanje prava prečeg zakupa.

(Politika)