banner-image

Nema rasta izvoza ako ne budemo više uvozili

Poljoprivreda je šansa Srbije, ali treba maksimalno da se iskoriste raspoloživi kapaciteti i utvrdi dugoročna strategija razvoja, zaključeno je danas u Beogradu na konferenciji „Da li je poljoprivreda šansa Srbije“.

Na skupu u organizaciji magazina Newsweek i Nacional geographic, rečeno je da je Srbiji potrebna strategija razvoja poljoprivrede minimum 10 godina i da kraća projekcija neće dati rezultate, jer je u toj privrednoj grani povraćaj investicija dug, odnosno najkraći obrt investicija šest meseci. Naglašeno je i da je potrebno udruživanje poljoprivrednika, jer samo jedinstveni oni mogu na najbolji način da brane i zastupaju svoje interese.

Vlade su prolazne, poljoprivreda večna   

Predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije Miladin Ševarlić, kazao je da je poljoprivreda bila, jeste i da će biti šansa Srbije bez obzira na stavove raznih vlada jer, kako je naglasio, „vlade su prolazne, a poljoprivreda je večna“. Dodao je da nije dobro i da je nedopustivo što je budžet poljoprivrede za narednu godinu smanjen za oko milijardu dinara u odnosu na 2015, jer sve zemlje koje su se, kako je kazao pridruživale Evropskoj uniji, imale su tendenciju povećanja agrarnog budžeta da bi poboljšale konkurentnost, ali i da bi na što veći nivo podigle ravnomeran regionalni razvoj ruralnog područja.

Jedino sigurna nepredvidivost

„Osnovna karakteristika naše budžetske podrške je nepredvidivost. Nedopustivo je da jedino poljoprivrednici ne znaju koliko će subvencija dobiti i da to zavisi koliko će članova porodice biti za šerpom agrarnih subvencija“, kazao je Ševarlić i upozorio da nije dobro što se zakoni vezano za poljoprivredu donose bez javne rasprave, odnosno da ona iako se sprovodi funkcioniše po principu „zida plača na tri tačke koridora 10, a to su Beograd, Novi Sad i Niš, ali bez sagovornika na drugoj strani i argumentovane rasprave o predloženim rešenjima“.

Ševarlić je kazao da poljoprivrednici moraju da formiraju jedinstveno udruženje na nivou Srbije, bez obzira na njihove raznovrsne interese, i da moraju da budu jedinstveni i usaglašeni oko opštih pitanja kako bi predstavljali jedinstvenu prgovaračku snagu, bez koje u buduće ne može biti donet nijedan zakon u oblasti poljoprivrede. Prema njegovim rečima, Srbiji su potrebne značajne investicije ukoliko želi da bude konkurtentna u segmentu tržišta za industrijalizovane poljoprivredne proizvode.

Predsednik Upravnog odbora Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede Radovan Pejanović, kazao je da je poljoprivreda šansa Srbije, ali nikako kao samostalna već kao agroindustrija, kao i da ne može da se razvija poljoprivreda bez realne strategije ruralnog razvoja koja treba da se zasniva na reindustrijalizaciji. On je kazao da su Srbiji šanse u semenarstvu i izvozu na tržišta Rusije, Iraka i Katzahstana, ali i izgradnja doradnih centara.

Generalni direktor kompanije Global Sid Saša Vitošević kazao je da je poljoprivreda grana koja doprinosi deviznom prilivu zemlje i da se ne može očekivati da raste izvoz poljoprivrede bez rasta uvoza što je pokazalo iskustvo razvijenih zemalja.

Generalni direktor Delta agrar grupe Ivan Kostić istakao je da je uslov razvoja poljoprivrede ulaganje u znanje. Takođe je naveo i da poljoprivrednici moraju da se udružuju jer tako razmenjuju iskustva u proizvodnji, ali i u prodaji svojih proizvoda. „Ovako kako posluje poljoprivreda u Srbiji, bez udruživanja nema šansu. Na taj način podižemo benefite u nabavci repromaterijala i standardizaciju. Poljoprivreda je šansa za Srbiju i moramo da koristimo pun potencijal koji država ima, jer razvijene zemlje ostvaruju suficit od te privredne grane“, zaključio na kraju Kostić.

(Beta)