banner-image

Tri vuka zbrinuta u Grčkoj

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (Grupa za sprovođenje CITES konvencije) je 15. decembra 2015. godine uspešno sprovelo akciju zbrinjavanja tri primerka vuka (Canis lupus) – mužjak i dve ženke u specijalizovano prihvatilište za krupne zveri ARCTUROS u Grčkoj. Akcija je sprovedena u saradnji sa NVO „Četiri Šape“ i stručnjacima za krupne zveri Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Prirodnjačkog Muzeja u Beogradu.

Vukovi su bili privremeno zbrinuti u prihvatilištima za pse u Pančevu i Zrenjaninu. Kada je pronađen u oktobru 2006. godine, mužijak vuka bio je povređen. Nakon saniranja povrede zbrinut je u sklopu prihvatilišta za pse JKP „Higijena“ u Pančevu. Crna vučica je pronađena u avgustu 2008, a zatim zbrinuta u Pančevu. Treća jedinka, vučica, odnosno hibrid vuka i psa, pronađena je u februaru 2014. godine. Na osnovu ponašanja ove životinje, pretpostavlja se da je odgajana kao pas, tako da je naviknuta na ljude i relativno je pitoma.

Ova tri vuka, nije bilo moguće pustiti u prirodu, jer su odrasli u zatočeništvu i naviknuti su da se ljudi staraju o njima, što znači da ne mogu samostalno da žive na slobodi. Tokom privremenog boravka u prihvatilištima za pse u Pančevu i Zrenjaninu, vukovima je obezbeđen poseban ograđen prostor sa prirodnom podlogom i vegetacijom, bazenima i brlozima. Iako su imali odgovarajući prostor za osnovne etološke potrebe, neophodno je bilo da se zbrinu u specijalizovano prihvatilište za krupne zveri, odnosno vukove. Proces pronalaska trajnog rešenja za njihovo zbrinjavanje u sklopu specijalizovanog prihvatilišta trajao je više od dve godine. Ministarstvo je uspostavilo zvaničnu saradnju sa specijalizovanim prihvatilištem za krupne zveri ARCTUROS u Grčkoj, koje prihvata i rehabilituje povređene ili oduzete medvede i vukove sa teritorije Grčke, drugih država članica EU, ali i iz drugih država u regionu. Takođe, zahvaljujući već postojećoj saradnji Ministarstva i NVO „Četiri Šape“, obezbeđen je transport ovih primeraka. Vukovi su pristitigli u prihvatilište u ranim jutarnjim časovima, 16. decembra 2015. godine.

Vuk (Canis lupus) ima status strogo zaštićene vrste na većem delu teritorije AP Vojvodina, dok na ostatku teritorije Republike Srbije ima status zaštićene, ali istovremeno i lovne vrste. Ova vrsta je zaštićena međunarodnim ugovorima poput CITES i Bernske konvencije, a u svim državama EU ima status stroge zaštite.