banner-image

Nekontrolisana seča Badnjeg drveta nanosi štetu

Javno preduzeće Vojvodinašume apelovalo je danas da se sačuva šumski fond, jer se svake godine u ovo vreme nekontrolisano seku mlada stabla hrasta lužnjaka, poznatog i kao Badnje drvo.

„Hrast lužnjak može živeti od 500 do 1.000 godina. Onda se može zamisliti šteta koju svaka individualna seča može prouzrokovati u vreme praznika, kada se uvek seku mlada stabla“, navodi se u saopštenju.

Da bi se proizvelo najkvalitetnije tehničko drvo potrebno je 120 do 160 godina, navode Vojvodinašume, a za hrast lužnjak najkritičnije su prve tri godine.

„Važno da shvatimo da sečom šuma narušavamo prirodnu ravnotežu što uvek ima negativne posledice na ceo obitavajući šumski fond i život zaštićenih vrsta“, piše u saopštenju.