banner-image

Domaća, mnogo pametna mašina

Kompanija Srma-Zip iz Sivca razvila je više prototipova kombinovane ratarske mašine (za klasične plugove i plugove obrtače), koja posle samo jednog prelaska preko njive ore njivu, sitni zemlju, ravna i stabilizuje podlogu, razbacuje mineralno đubrivo i obavlja setvu. Ovaj proizvod omogućava uštedu energije, radno vreme i troškove za obradu zemljišta.

Nakon pažljive analize načina obrade zemljišta u ratarstvu, inovator Stanko Mandić, došao je na ideju kako da umanji velike troškove proizvodnje ratarskih kultura. Uz finasiranje kroz Program ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost, gospodin Mandić je razvio novo tehničko rešenje kroz kombinovanu ratarsku mašinu, čiji sklopovi i elementi troše malo energije, a moguće ih je sve upariti sa plugom.

Ovim načinom je isključeno višestruko kretanje traktora po oranju, čime se dobija obrada i setva uz najmanji utrošak energije. Mašina je patentirana u Srbiji i zaštićena u Evropskom patentnom zavodu.

Testiranjem kombinovane ratarske mašine u realnim uslovima na zemljištu ostvaruju se uštede od oko 100 evra i značajno se uvećeva prinos po 1 ha obrađene površine u odnosu na klasičnu obradu zemljišta. Projektovana računica pokazuje da se korišćenjem mašine za obradu 100 ha zemljišta ostvaruje ušteda u visini troškova jedne sezone rada. Projektovana računica pokazuje da se mašina isplati za jednu sezonu rada, uzimajući u obzir uštede na troškovima (100evra/ha) i povećan prinos (100evra/ha).

„Inovativnost našeg proizvoda je u tome što se upotrebom kombinovane ratarske mašine postiže ušteda i povećava prinos ratarskih kultura, za razliku od tradicionalnog načina obrade zemljišta i redukovane obrade.”, rekao je Stanko Mandić, direktor Srma-Zip kompanije. „Naš projekat podržan je od strane stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, i napisana je studija izvodljivosti pod naslovom „Razvoj kombinovanog traktorskog sistema za obradu zemljišta u jednom prohodu. Takođe, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu dao je podršku projektu izradom tehničke dokumentacije za serijsku proizvodnju kombinovanih ratarskih mašina.”

Za kombinovanu mašinu postoji interesovanje kompanija iz raznih delova sveta – Velike Britanije, SAD, Indije, Austrije, Češke i Slovačke, ali prema rečima gospodina Mandića ovaj projekat pre svega zaslužuje ozbiljnu pažnju naše države za potencijal koji pruža za razvoj industrije, poljoprivrede, zapošljavanja i izvoza gotovih proizvoda.

(Fond za inovacionu delatnost)