banner-image

Veći prelevmani na uvoz svinja

Prelevmani na uvoz svinja za klanje su podignuti sa 10 na 15 dinara, a dok su nameti na uvoz maslaca za maloprodaju skoro prepolovljeni, odnosno sa 125 dinara po kilogramu smanjeni su na 70 dinara za kilogram.

Kako je Tanjugu rečeno u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Vlada Srbije je na sednici 30. decembra 2015. godine donela Odluku, kojom su produžene zaštitne mere za uvoz iz EU za mleko, kiselo mlečne proizvode, svinje za klanje i za jedan broj tarifnih linija za svinjsko meso i klanične proizvode.

Odluka će se primenjivati do 30. juna 2016. godine, a u odnosu na zaštitne mere koje su važile do 31. decembra 2015. godine, njom je predviđen proširen obuhvat proizvoda, jer obuhvata svinjsko meso.

S druge strane, zaštitne mere se odnose na jednu tarifnu liniju mleka manje (određene vrste pavlake).

Zaštitne mere za uvoz iz EU – mleko i kiselo mlečne proizvode se produžavaju, s tim što se iznos na uvoz maslaca za maloprodaju smanjuje sa 125 dinara po kilogramu na 70 dinara, a iznos za dve određene vrste sira, čija je uvezena količina bila najveća u 2015. godini, povećan je sa 130 dinara odnosno 132 din/kg na 150 dinara. To se odnosi na sir sa sadržajem masnoće manjim od 40 odsto, odnosno sir gauda.

Iznos posebne dažbine na uvoz svinja za klanje se povećava sa 10 dinara po kilogramu na 15 dinara. Pored produženja zaštitne mere na uvoz svinja za klanje, uvedena je zaštitna mera i na svinjsko meso, klanične proizvode od tog mesa i sveži, soljeni, sušeni i u salamuri i dimljeno. To se odnosi na smrznuto svinjsko meso bez kostiju, svinjsku masnoću, svinjsko dimljeno ili sušeno meso i ostale pripremljene ili konzervisane proizvode od svinjskog mesa, butove i odreske.

U resornom ministarstvu kažu da se poremećeni tokovi trgovine poljoprivrednim proizvodima u evropskim okvirima nastavljaju i da je prisutan sve veći pritisak uvoza, a nastavlja se pad cena mleka i mlečnih proizvoda.

Razlog za uvođenja i produženje zaštitnih mera na uvoz ovih poljoprivrednih proizvoda proizašao je iz potrebe ublažavanja poremećaja na domaćem tržištu, koji je nastao iz situacije na koju Vlada Srbije nije mogla uticati, odnosno poremećene tokovi trgovine poljoprivrednim proizvodima usled embarga Ruske Federacije na uvoz iz EU i ukidanja kvota za mleko u EU, kažu u ministarstvu.

Do sada preduzete mere su ublažile negativne efekte prekomernog uvoza te robe iz zemalja EU, međutim za pojedine kategorije je bilo neophodno dodatno povećanje visine iznosa prelevmana što je Vlada i usvojila na predlog ministarstva.