banner-image

Mreža za restituciju: Njive i drugu imovinu vraćati i u naturi

Mreža za restituciju u Srbiji saopštila je danas da u skladu sa tekstom Rezolucije Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta o izveštaju o Srbiji za 2015. godina, u kojoj se „ponovo Vlada Srbije poziva da izmeni zakon o restituciji kako bi se uklonile sve zakonske i faktičke prepreke za restituciju u naturi“, ali prevashodno u skladu sa potrebama građana Srbije i države Srbije, očekuje da Vlada i Skupština Srbije na prvim narednim sednicama usvoje dva važna zakona.

Mreža je pozdravila najavu premijera Aleksandra Vučića da će Srbija doneti zakonski okvir kojim će se pružiti pravda jevrejskoj zajednici za strahote kroz koje su prošle jevrejske porodice koje su ostale bez svojih naslednika.

U saopštenju se podseća da je javna rasprava o izmenama Zakona o restituciji okončana je 26. juna 2015, a rasprava o zakonu kojim će se delimično ispraviti nepravda prema žrtvama holokausta koje nemaju naslednike 18. decembra 2015, te da su na taj način i formalno ispunjeni uslovi da se ovi zakoni usvoje bez ikakvih daljih odlaganja.

„Izmene Zakona o restituciji, omogućavaju brže punjenje budžeta Srbije, ubrzanim, olakšanim i obimom naturalne restitucije, posebno poljoprivrednog zemljišta, dok je za poseban Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, predviđena i isplata novčanih sredstava. Između ostalog i to je jedan od razloga zašto je prioriteno i važno usvajanje izmena Zakona o restituciji“, navodi se u saopštenju Mreže. 

Kako se ističe, najznačajniji efekti restitucije su i „mogućnosti da preko 350.000 građana učesnika u postupcima restitucije i članovi njihovih porodica koji čine preko milion i po građana, pored toga što donose nove poreske prihode, počnu masovno da rade na svojoj imovini, da se samozapošljavaju i zapošljavaju druge, stvore na desetine hiljada malih i srednjih preduzeća i nepovratno započnu stvaranje stabilne srednje klase u Srbiji“.

Dodaje se da su među ti građanima i stotine potomaka žrtava Holokausta, državljana Izraela, Srbije i drugih zemalja, koji zajedno sa ostalim građanima strpljivo godinama iščekuju izmene Zakona o restituciji iz 2011. godine, kako bi im se vratila oduzeta imovina.

(Tanjug)