banner-image

Zimsko prskanje voća

Koštičave voćne vrste, na teritoriji opštine Pančevo, nalaze se u fazi mirovanja. U poslednjih nedelju dana srednje dnevne temperature kretale su se u intervalu od 4 do 7 oC,  a minimalne oko 0 oC. Ako se trend rasta temperatura nastavi, to može doprineti bubrenju pupoljaka i kretanju sokova u biljkama.

Preporučuje se proizvođačima koštičavog voća, u prvom redu breskve i nektarine, da u narednh 7-10 dana zaštite  zasade preparatima na bazi bakra. Tretman izvršiti pri vedrom, sunčanom danu, bez padavina, kada temperature vazduha prelaze 7 oC. Prilikom primene bakarnih preparata potrebno je koristiti veću količinu vode i izvesti tzv. „plavo kupanje”.

Tretman se preporučuje za breskvu i nektarinu. Ostale koštičave voćne vrste, kao što su kajsija, šljiva, trešnja, višnja, treba tretirati kasnije (krajem februara). Period bubrenja i otvaranja pupoljaka je najkritičniji za zarazu gljivom Taphrina deformans, prouzrokovačem kovrdžanja listova breskve, zato što konidije gljive prezime između ljuspica pupoljka. U fazi bubrenja pupoljaka, pri vlažnom vremenu, čak i pri nižim temperaturama, dolazi do klijanja konidija i infekcije tkiva lista.

Kovrdžanje listova breskve je jedna od najopasnijih bolesti breskve kod nas. Ako se breskva ne zaštiti fungicidima, bolest može naneti velike štete: deformacija plodova, kovrdžanje i prevremeno opadanje lišća, smanjenje rodnosti u narednoj godini i dr. posledice. Plavim prskanjem se ujedno sprečava zaraza i od drugih patogena, kao što su Stigmina carpofila (prouzrokovač šupljikavosti lišća voćaka) i Monilinia spp. (prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži koštičavog voća). Tretmani su isključivo preventivni, nema kurativnih preparata, te je neophodno na vreme izvršiti zaštitu voćnjaka.

Za „plavo kupanje” primeniti preparate na bazi bakra, kao što su:

1.       Bordovska čorba 100 SC – u koncentraciji 2,5 % (250 g na 10 l vode)

2.       Cuprozin 35 WP – u koncentraciji 0,35 % (35 g na 10 l vode)

3.       Cuproxat – u koncentraciji 0,35 % (35 g na 10 l vode)          

4.       Funguran OH – u koncentraciji 0,4 % (40 g na 10 l vode)

5.       Bakarni oksihlorid 50 – u koncentraciji 0,75 % (75 g na 10 l vode)

PSS Institut Tamiš