banner-image

"Green seeker" u prihrani žita

Prihrana pšenice je u toku. Uglavnom su u primeni amidna azotna đubriva (dominira urea), dok sa amonijačno – nitratnim đubrivima treba sačekati još nedelju dana. Koliko azota, aktivne materije, po jedinici površine primeniti koristeću ručni senzor GreenSeeker?

Odgovor na ovo pitanje je u prezentaciji koja prati ovu preporuku. Uz senzor koristi se i aplikacija FarmScout na mobilnim telefonima sa Android platformom (postoji i za Aplle telefone).

Iskustvo merenja od proleća 2013. uz korišćenje i bespilotnih letelica sa istim senzorom (nije obavezno i prihvatljivo finansijski za individualne proizvođače) pokazuje dobre rezultate u korišćenju azotnih đubriva, određivanju potreba i postignutim prinosima.

Bogdan Garalejić, dipl.inž. ratar-povrtar

PSS Institut Tamiš doo Pančevo