banner-image

Pokrajina otvara nove konkurse

Vojvođanski poljoprivrednici i ove godine imaće izdašnu pomoć Pokrajinske vlade za investicije na njivama i farmama. Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo najavio je konkurse koji će biti raspisani od marta do septembra. Poljoprivrednici će i ove godine, između ostalog, moći da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara, protivgradne mreže, prerađivačku proizvodnju, opremanje farmi, plastenike, te za opremanje hladnjača, sušara, pčelarstvo i za staračka domaćinstva.

Kako je najavio pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški, konkurs za navodnjavanje biće otvoren od marta do septembra, za registriovana poljoprivredna gazdinstva, fizička i pravna lica. Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 300 miliona dinara, i to za: izgradnju eksploatacionih bunara, nabavku opreme za bunare i pumpe, crevnih linija sa rasprskivačima, zatim za nabavku tifona, rendžera, sistema kap po kap i drugo. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je do osam miliona dinara, a refundacija je do 50 posto od vrednosti investicije.

Za sufinansiranje investicija u opremanje hladnjača, sušara i za pčelarstvo na teritoriji Vojvodine, opredeljeno je ukupno 35 miliona dinara, a novac će se dodeljivati za: opremanje hladnjača, zatim za nabavku opreme za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća, opremanje sušara za industrijsko, začinsko i lekovito bilje, te za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica i zadruge, a konkurs je otvoren do utroška sredstava, odnosno do kraja septembra.

I ove godine, registrovana poljoprivredna gazdinstva, fizička i pravna lica mogu da konkurišu i za bespovratna sredstva za protivgradne mreže. Ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovu namenu jeste 270 miliona dinara: do 10 hektara za nabavku protivgradne mreže sa naslonom – do 800.000 dinara po hektaru. Refundacija je do 60 odsto od vrednosti investicije. Konkurs je otvoren do utroška sredstva, zaključno sa 30. septembrom 2016. godine.

Za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru (plastenici), izdvojeno je ukupno 60 miliona dinara. Korisnici sredstva mogu biti samo fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Povraćaj sredstva i po ovom konkursu je do 50 odsto od investicije.

Za opremanje farmi ove godine je opredeljeno 30 miliona dinara. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je do 1,5 miliona dinara, a refundacija je 50 odsto od vrednosti investicije.

Sredstva za male prerađivačke kapacitete u oblasti prerade voća, povrća, grožđa, planiran su u iznosu od 15 miliona dinara. Pravo da konkurišu za sredstva imaju fizička lica.
Resorni sekretarijat će i ove godine raspisati konkurs za staračka domaćinstva namenjen starijima od 65 godina koji daju zemlju u zakup. Za ovu namenu izdvojeno je ukupno 110 miliona dinara, a visina podsticajnih sredstva je od 6 do 10 hiljada dinara. Konkurs je otvoren do 28. aprila 2016. godine.

Bogaroški je još naveo da je u prolećnom konkursnom ciklusu planirano i ulaganje od 5 milina dinara za udruženja, 10 miliona dinara za poljoprivredne manifestacije, 96 miliona dinara za pošumljavanje, 400 miliona za vodovod i kanalizaciju, kao i 590 miliona za uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta (55 posto subvencioniše Sekretarijat, a 45 odsto lokalne samouprave).

Poljoprivrednicima su i ove godine dostupna sredstva i tri fonda – Garancijskog, Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Razvojnog fonda. Kako je naveo Bogaroški, poljoprivrednici imaju mogućnost da, pod veoma povoljnim uslovima, konkurišu za kreditna sredstva kod nekog od fondova, te da se po završenoj investiciji jave na neki pod konkursa Sekretarijata za subvencionisanje svoje investicije.

Bogaroški je još dodao da, iako je Zakonom o budžetskom sistemu predviđeno da namenska sredstva iz kojih se Sekretarijat finansira, više nemaju karakter namenskih i ne postoji obaveza da se utroše za dosadašnje namene, na nivou Pokrajinske vlade je postignut dogovor da naknade koje su usmeravane u poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – zadrže isti karakter.

„Očekujemo 3,2 milijarde u budžetskom fondu za vode, odnosno od naknada za odvodnjavanje i navodnjavanje, zatim 195 miliona u budžetskom fondu za šume, 43 miliona u budžetskom fondu za lovstvo i 2,8 milijarde u budžetskom fondu za zemljište. Od toga planiramo da 858 miliona dinara budu direktno sredstva koja ćemo plasirati registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, kroz naše konkurse kao vid subvencije“, rekao je Bogaroški.