banner-image

Poljoprivrednicima besplatni projekti za unapređenje proizvodnje

Poljoprivrednicima Srbije od danas su besplatno na raspolaganju tehničko-tehnološki projekti iz gotovo svih oblasti poljoprivrede, čiju je izradu iniciralo i finansijski podržalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković.

„Verujem da će ovi projekti biti korisni sadašnjim, ali i budućim poljoprivrednicima da lakše planiraju svoju proizvodnju, kao i da istu i uvećaju i unaprede“, istakla je Bogosavljević Bošković, obraćajući se na prezentaciji „Naučno-istraživačkih projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja“.

Ministarka je navela da je reč o projektima iz oblasti stočarstva, voćarstva, povrtarstva, ratarstva, organske proizvodnje, bioenergije, čiji su autori naši eminentni naučni i stručni radnici, a koji su pripremljeni u saradnji Ministarstva i poljoprivrednih fakulteta i instituta.

„Prepoznali smo važnost izrade ovakvih projekata u skladu sa potrebom podrške novim investicijama u poljoprivredi. Pored sredstava iz nacionalnog budžeta i povoljnih kredita za ovu svrhu, uskoro će našim poljoprivrednicima na raspolaganju biti i sredstva iz IPARD programa“, istakla je Bogosavljević Bošković, dodajući da će pripremljenim projektima biti olakšan put zainteresovanim korisnicima ovih sredstava. 

Snežana Bogosavljević Bošković je navela da je posebna vrednost ovih projekata u jačanju spone u transferu znanja između poljoprivrednih fakulteta, naučnih instituta, poljoprivrednih savetodavih stručnih službi (PSSS) i samih poljoprivrednika.

Rukovodeći se navedenim strateškim opredeljenjem, a sa ciljem unapređenja znanja i primene novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji MPZŽS je u toku 2015. godine podržalo sprovođenje osam tehničko-tehnoloških projekata u oblasti poljoprivrede, navela je Bogosavljević Bošković.

Sekretar banatske asocijacije poljoprivednika Banatski paori Nenad Manić rekao je da je veoma korisno što je resorno ministarstvo organizovalo ovaj skup i da je to neka vrsta kontakta i direktnog spajanja proizvođača, naučnih institucija i samog Ministarstva poljoprivrede.

Manić je ocenio da će takva vrsta kontakta najbolje doći porodičnim gazdinstvima koje predstavlja ta asocijacija, kao i da je samo na takav način, uz pomoć nauke i resornog ministarstva biti ostvaren napredak u poljoprivrednoj proizvodnji.

Milan Lukić iz Instituta za voćarstvo u Čačku rekao je da je cilj da rezultati istraživanja koje je sprovela ta institucija budu dostupni krajnjim korisnicima, preko poljoprivrednih, savetodavnih i stručnih službi.

„Sigurni smo da će rezultati do kojih smo došli pomoći u zasnivanju zasada svih vrsta voćaka jer jedino se na taj način, putem pravilne primene agro i tehničkih mera koje su predstavljene u elaboratima proizvođači shvatiti da jedino na taj način mogu doći do adekvatnih rezultata, odnosno što pre povratiti investicije“, rekao je Lukić.

Predrag Puđa sa Poljoprivrednog fakulteta rekao je da je današnji sastanak izuzetno veliki napredak u realizaciji projekata i predstavlja kvalitetan iskorak resornog ministarstva prema poljoprivredi, posebno prema individualnim poljoprivrednim proizvođačima.

Podsticaji za realizaciju projekata sprovodeni su posle raspisanog konkursa, a po osnovu Pravilnika o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta.

Podržani su sledeći projekti : Mogućnosti i ekonomski aspekti upotrebe žetvenih ostataka za proizvodnju toplotne energije – Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Unapređenje robne prizvodnje u stočarstvu – Agronomski fakultet Čačak, Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije – Institut za voćarstvo Čačak.

Podršku u realizaciji su dobili i projekti: Unapređenje organske poljoprivredne proizvodnje u Zapadnoj Srbiji putem edukacije poljoprivrednih proizvođača – Poljoprivredni fakultet Beograd i Tehno-ekonomski aspekti primene obnovljih izvora energije i mobilnih robotizovanih solarnih elektro-generatora u poljoprivredi – Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd i Institut Mihajlo Pupin Beograd.

To se odnosi i na projekte Unapređenje poljoprivredne proizvodnje Timočkog regiona zasnovane na diverzifikaciji ekološki sertifikovanih poljoprivredno prehramenih proizvoda sa dodatnom vrednošću – Poljoprivredni fakultet Beograd, Savremeni modeli ratarske i povrtarske proizvodnje u cilju unapređenja stručnih znanja i usavršavanje proizvođača centralne i zapadne Srbije – Agronomski fakultet Čačak i Inovativno-edukativni programi unapređenja organske proizvodnje u funkciji ruralnog razvoja – Poljoprivredni fakultet Novi Sad.