banner-image

Ovnove dobro nahraniti

Potrebe u hranljivim materijama kod ove kategorije zavise od TM grla i intenziteta iskorišćavanja. Sa pripremama za sezonu parenja treba početi 6-8 nedelja pre početka sezone. Ovim pripremama treba posvetiti posebnu pažnju zato što ovnovi izgube u telesnoj masi tokom sezone parenja. Osnov ishrane može biti ispaša, seno, silaža, repa i sl. U pripremi se daju i koncentrovana hraniva. Ovas je posebno dobro hranivo za priplodna grla.

 
Primer: obrok za ovna od 100 kg TM koji u periodu pripusta ima 2-3 skoka dnevno: 

-seno trava—————————————0,5 kg

-seno seno leguminoza————————–0,5

-stočna mrkva, ili obična mrkva—————–0,5

-silaža trava i leguminoza———————–0,5

-zrnevlje žitarica———————————-0,6

-cvekla——————————————–0,5

-suncokretova sačma—————————-0,3

-pšenične mekinje——————————-0,1

-2-3 sveža jaja dnevno

-so 

 Potrebe ovaca u vodi

U proseku ovcama je potrebno 2-3 litra vode na dan. Leti su potrebe za vodom 5-6 litara na dan po grlu, a zimi 1,5-2 l. Na paši se ovce zadržavaju 4-6, a na slabijim pašnjacima i do 10 sati dnevno.