banner-image

Pšenica došla k sebi i stala na 17,82 dinara

Tržište roba iz sektora primarnog agrara se polako otvara. Dugi zimski san na tržištu žitarica i uljarica je u drugoj polovini marta zamenilo prolećno sunce.

Kako je danas saopštila Produktna berza posle naglog cenovnog skoka koji se desio prethodne nedelje, pšenica se stabilizovala na ceni od 17,82 din/kg ( 16,20 bez PDV). To je cena koja je istovetna onoj iz prethodne nedelje. Međutim, imajući u vidu da je ova roba doživela pravi cenovni krah u prethodnih nekoliko meseci, što je rezultiralo izjednačavanjem cene hlebnog zrna sa cenom kukuruza, podatak da sadašnja cena istrajava na ovoj poziciji, dobar je signal za vlasnike pšenice.

Kukuruz je jedina roba sa listinga berze čija je cena na približnom nivou kao i prethodne godine. Sve ostale robe su daleko ispod prošlogodišnjih vrednosti. U nedelji za nama cena kukuruza je u odnosu na prethodni nedeljni period u porastu za 1,73%. Kukuruz SRPS kvaliteta se protekle nedelje prodavao po prosečnoj ceni od 17,23 din/kg ( 15,67 bez PDV). Inače berzansko trgovaje ovom robom protekle nedelje je zatvoreno cenom od 15,80 din/kg bez PDV, što je još od januara meseca ove godine najviša cena. Soja se slično pšenici polakao oporavlja od velikog cenovnog pada. Cena od 42,90 din/kg ( 39,00 bez PDV) koja je registrovana na berzi u poslednjoj nedelji marta, za 1,86% je veća od cene koja je figurirala prethodne nedelje.

(Agrosmart)