banner-image

Kad premijer priča nauka ćuti

Hajka na domaću nauku u poljoprivredi koju je započeo premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavom da će Arapi da nas nauče kako se navodnjavaju njive i povećava proizvodnju, nastavlja se na nižim novoima, a najbolji primer za to su događaji na Poljoprivrednom fakultetu i Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo, a verovatno i na svim drugim naučnim ustanovama koja se bave poljoprivredom.

Nestručni i bahati mahom zauzimaju najvažnije pozicije, šikniraju sve one koji su bolji i stručniji od njih, a rezultat svega je da ove institucije lagano propadaju. Nakon čuvene Vučićeve izjave date onomad, kada je krenula priča o tome kako će Arapi da kupuju naše njive i poljoprivredna preduzeća, struka i nauka se nisu oglasili. A i što bi kad najstručniji i najbolji svakako nisu na najvažnijim pozicijima.

U čemu je problem sa Vučićevom izjavom? Pa u tome što je on omalovažio decenije rada domaćih naučnika koji su ni iz čega stvorili respektabilnu instituciju kakav je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, a što je najgore ta izjava je totalna glupost i uvreda, jer svaki diplomirani inženjer navodnjavanja s novosadskog Poljoprivrednog fakuleta bolje zna kako se zalivaju i odvodnjavaju oranice u Vojvodine od bilo kog genijalca iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ili bilo odakle drugde.

Ovo je naša zemlja i naše podneblje, a i decenije truda ljudi koji su od močvara i ritova napravili ono na čemu danas živimo. Međutim, od čoveka koji Beograđane šalje u Šabac da brane grad od poplava dok mu istovremeno Obrenovac guta voda i odnosi živote, ništa drugo se ne može ni očekivati jer on se opasno igra vodom. Ali, bude on i prođe. Problem je u tome što ljudi koji vode fakultete i institute nisu rekli ni reči da odbrane svoj rad, da odbrane pravo da školuju nove generacije, jer što bi neko studirao navodnjavanje u Novom Sadu kada oni u Novom Sadu nemaju pojma kako se to radi. Da li je moguće da se Vučić bolje od celog Poljoprivrednog fakulteta razume u poljoprivredu? Svi na školovanje u Emirate!

Međutim, ako su tačne informacije o šikaniranju mladih stručnjaka na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, onda se možda događa ono što je i najgore u celoj ovoj priči,a to je da je Vučić zaista stručniji od onih koji nose doktorske titule na Departmanu za stočarstvo. 

Milovan Lukić