banner-image

Lisne vaši na strnim žitima

Ovog proleća na strnim žitima u Vojvodini lisne vaši su se poljavile masovnije nego obično, što je doprinelo brojnim pozivima proizvođača koji imaju dilemu da li tretirati useve ili ne. Ova dilema je nastala zbog različitih preporuka stručnjaka za zaštitu bilja i ostalih lica, od onih da je tretiranje obavezno pa do preporuke da ne treba hemijski suzbijati vaši.

Da bi se ova dilema razjasnila neophodno je da proizvođači ili stručno lice koje daje savet zna u kojoj fenofazi se nalazi pšenica ili drugo žito na kojem su uočene vaši. Mora se znati i brojnost jedinki vaši na klasu, pa tek onda se može dati pravi savet.

Hemijski tretman je potreban kada je žito u fazi cvetanja, u vreme formiranja zrna, u fazi mlečnog zrenja i u prvim fazama voštanog zrenja. Broj jedinki vašiju po klasu mora prelaziti 30 u vreme voštanog zrenja. U kasnijim fazama žita broj jedinki po klasu može prelaziti i 60 da bi se preporučila hemijska zaštita. Po nemačkoj literaturi, kada na klasu ima 70 jedinki, u najosetljivijim fazama razvoja žita, one naprave štetu od 15 odsto smanjenja prinosa.

Trenutno na području koje pokriva PSS Vrbas, opštine Vrbas, Kula, Srbobran i Bečej, strna žita su u fazi kada nije neophodno hemijski tretirati vaši. Proizvođači koji su tretirali lemu, i oni koji su u vreme cvetanja, kada su tretirali bolesti klasa, dodavali insekticid ne treba ponovo da rade hemijski tretman insekticidima.

Savetodavac Katarina Radonić

PSS Vrbas