banner-image

I od otpada može da se zarađuje

NI otpad ne mora da bude samo to. Životinjski ostaci u mlekarskoj i mesnoj industriji mogli bi da se iskoriste za dobijanje energije ili nove proizvode u nekim drugim industrijama. Baš to su nedvano stručnjaci FAO, Agencije pri Ujedinjenim nacijama koja se bavi poljoprivredom, i Evropske banke za obnovu i razvoj, predstavili našim kompanijama iz ova dva sektora.

http://ip2.casalemedia.com/usermatchredir?s=183697&cb=http%3a%2f%2fdis.criteo.com%2frex%2fmatch.aspx%3fc%3d24%26uid%3d%25%25USER_ID%25%25A sve je to deo Projekta političkog dijaloga između privatnog i javnog sektora u oblasti mesa i mleka u Srbiji, koje ove dve međunarodne institucije sprovode od oktobra 2014. godine.

– Verujemo da ta dva sektora, proizvodnja, prerada i plasman mleka i mesa u Srbiji, mogu da budu na mnogo većem nivou – kaže Miloš Milovanović, internacionalni konsultant u FAO. – Potencijali su mnogo veći od trenutnih performansi. Ova dva sektora bi mogla da privuku mnogo više investicija. Privatni sektor, ne samo u Srbiji, često teško komunicira sa državom. Mi pokušavamo da artikulišemo potrebe privatnog sektora i da pomognemo državi da nađe rešenja za ove potrebe.

Jedan od rezultata ovog projekta je i kompletan protokol kako proizvođači i država da komunciraju sa potrošačima u kriznim situacijama. Protokol je na stolu Ministarstva poljoprivrede od koga zavisi hoće li ga i primeniti.

– Dali smo konkretna uputstva i smernice kako da reaguju prema potrošačima kako bi se otklonile posledice krizne situacije – dodaje Milovanović. – Radimo i na promociji izvoza. Delegaciju proizvođača mesa i mleka smo vodili u Nemačku na čuveni sajam ANUGA. Projekat se bavio i analizom konkurentnosti proizvodnje svinjskog mesa.

(Novosti)