banner-image

Uprava za agrarna plaćanja otvorila konkurs za 31 radno mesto

Uprava za agrarna plaćanja oglasila je javni konkurs za 31 radno mesto. Konkurs je objavila 17. avgusta, a rok za podnošenje prijava je osam dana. Tačnije, kako je navedeno na sajtu Uprave, rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Konkurs je otvoren za sledeća radna mesta:

 • Radno mesto za pripremu procedura i procesa akreditacije

 • Radno mesto za podršku u pripremi projekata i međunarodnu saradnju

 • Radno mesto za pripremu uvođenja Integrisanog sistema upravljanja i kontrole

 • Radno mesto za podršku u pripremi uvođenja Sistema identifikacije zemljišnih parcela

 • Radno mesto za sprovođenje programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike

 • Radno mesto za sprovođenje programa mera ruralnog razvoja

 • Radno mesto za poslove praćenja kreditiranja u oblasti

 • Radno mesto za isplatu podsticaja za kvalitetna priplodna grla

 • Radno mesto za odobravanje plaćanja

 • Radno mesto za podršku sprovođenju postupka isplate

 • Radno mesto koordinator za poslove kontrole korišćenja podsticaja

 • Radno mesto za stručnu podršku sprovođenja kontrole korišćenja

 • Radno mesto za finansijsko analitičke poslove u okviru realizacije nacionalih i EU fondova

 • Radno mesto za finansijsko analitičke poslove

 • Radno mesto rukovodilac Grupe za izveštavanje

 • Radno mesto za pripremu izveštaja

 • Radno mesto za pružanje podrške u izveštavanju

 • Radno mesto za administraciju baza podataka

 • Radno mesto za projektovanje softverskih sistema

 • Radno mesto za podršku u razvoju softverskih sistema

 • Radno mesto rukovodilac Grupe za tehničku i sistemsku podršku

 • Radno mesto sistem administrator

 • Radno mesto za administraciju sistemsko-tehničke podrške

 • Radno mesto za podršku administraciji registra poljoprivrednih gazdinstava

 • Radno mesto za podršku pravnim poslovima

 • Radno mesto za razvoj i obuku kadrova

 • Radno mesto za podršku poslovima javnih nabavki

 • Radno mesto za opšte poslove

 • Radno mesto za pripremu postupka interne revizije

 • Radno mesto za saradnju sa korisnicima agrarnih podsticaja i održavanja internet portala

 • Radno mesto za podršku u saradnji sa korisnicima pretpristupnih fondova

Adresa na koju se podnosi prijava za konkurs: poštom na adresu Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd, sa naznakom: „Za javni konkurs“. Lična dostava prijava moguća je na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresi Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd. Za davanje obaveštenja o konkursu zadužena je Nikoleta Brković Predojević, telefon 011/ 30 20 166.