banner-image

Naknade po zakonu, a ne po volji lokala

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović izjavio je danas da podržava donošenje krovnog zakona koji će regulisati naknade, jer se ne sme dozvoliti da lokalne samouprave same određuju njihovu visinu čime se neke investicije dovode u pitanje.

On je na konferenciji Američke privredne komore u Srbiji (AmCham) o unapređenju uslova za poslovanje „Četvrto prolazno vreme“, kazao da se ne sme dozvoliti da jedna lokalna samouprava naplaćuje naknadu za ekologiju od investitora od čak nekoliko miliona dinara, a da druga loklana samouprava odmah pored nje ne uzima ništa.

Nedimović je rekao da se mora raditi na odgovornosti lokalnih samouprava i da naknade ne smeju da budu izvori prihoda opštinama koje nisu efikasne.

„Insistiraćemo da oni koji iskaču iz okvira budu sankcionisani, jer pravila igre moraju da se poštuju“, kazao je on.

Nedimović je rekao da je zaštita životne sredine najkompleksniji problem s kojim se suočava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i da lokalne samouprave moraju da budu spremne da pomognu, ali da je potrebno i veće učešće privrede u njegovom rešavanju.

(Agencije)