banner-image

Bačka Palanka će objaviti imena uzurpatora

Nedavnim formiranjem radne grupe za skidanje useva sa uzurpiranih oranica u državnom vlasništvu na teritoriji Opštine Bačka Palanka ova lokalna samouprava svrstala se među one opštine u Srbiji koje su odlučne da prekinu sa praksom da se bez plaćanja obrađuju državne njive. Ovde kažu da im Zakon o poljoprivrednom zemljištvu daje zakonsko pravo da useve na uzurpiranom zemljištu skinu i da ostvare 40 odsto prihoda u opštinski budžet dok po 30 odsto odlazi u budžete Republike Srbije i AP Vojvodine.

– Pod postupkom skidanja useva podrazumevaju se radnje koje sprovode nadležni organi sa ciljem zaštite interesa Republike Srbije nad poljoprivrednim zemljištem – kaže Branislav Šušnica, predsednik opštine Bačka Palanka. – Postupak je ustvari mera obezbeđenja naplate za korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta. Jasno poručujemo svima da uzurpacija državnog poljoprivrednog zemljišta više neće biti tolerisana, a javno će se objaviti imena uzurpatora.

Šušnica dodaje da će biti protivljenja ovoj odluci, jer neki su uložili novac u obrađivanje tih njiva, a sada će ostati bez prinosa.

– Imali su mogućnost da se do 1. maja ove godine prijave ukoliko koriste državno poljoprivredno zemljište bez pravnog osnova i naknadno plate zakup – ističe prvi čovek Bačkopalanačke opštine. – Oni koji to nisu uradili sada će platiti korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta po znatno višoj ceni ili će ostati bez prinosa. Cilj je da se jasno poruči svima, odnosno onima koji su se do sada time bavili, da im se to neće tolerisati.

Kombajni skidaju useve u svim delovima opštinskog atara koji se prostire na oko 50.000 hektara od čega je 10.000 državnog poljoprivrednog zemljišta. Koliko je uzurpirano državnog poljoprivrednog zemljišta još uvek se ne može reći, jer nadležni kažu da podatak da se radi o 40-tak hektara nije tačan, već je reč o nespretnoj proceni koja je otišla u javnost.

(Dnevnik)