banner-image

Zašto je važan plodored

Agrotehnički razlozi za uvođenje plodoreda treba da omoguće pravilno iskorišćavanje stanišnih faktora, naročito tla kao supstrata za gajenje poljoprivrednih kultura.Ima ih nekoliko:

Održavanje nivoa humusa  i povoljne strukture

Izmenom useva, a pogotovo uključivanjem onih koji povećavaju sadržaj humusa i azota (leguminoze),efikasno se održava potreban nivo humusa i popravlja struktura tla.

Pravilno trošenje vode tla

Usevi se razlikuju i po potrošnji vode.I onda kad je tlo umereno snabdeveno vodom  dobro je da se na njemu smenjuju biljke različitih transpiracionih koeficijenata.Time što se u plodoredu setva izmenjuje po sezonama,time što su ritam rasta i potreba za vodom različiti ,vlaga se bolje iskorišćava. 

Različito ukorenjavanje useva

Ako bi se gajio samo jedan  usev ,onda bi njegov koren delovao uvek na jednak način,svojstven baš tom usevu  i to kako u pogledu korenovog izlučivanja  sekreta  i njegovog mehaničkog delovanja  u smislu biološke drenaže tako  i u pogledu aktivnosti  korena u skladu s trajanjem vegetacije i s tim da li je usev ozimi ili jari.

Izmena useva u plodoredu deluje na tlo različito: neki deluju na strukturu povoljno, neki opet ne deluju. Znatne su i razlike u dubini ukorenjavanja, u širenju korena po etažama, u broju korenova. Plodoredom se, baš zbog takvog ukorenjavanja, tlo i njegova plodnost iskorišćavaju mnogo bolje, što se ogleda i u prinosima.

Bolje iskorišćavanje hraniva

Svaka kultura iskorišćava hraniva iz tla na specifičan način. Tu postoji dinamična granica između fonda aktivnih hraniva i rezerve hraniva u tlu.

Plodored pogoduje procesima inaktivacije i mobilizacije hraniva, različite kulture u njemu (jer im je sposobnost usvajanja hraniva različita) omogućuju i bolje iskorišćavanje hraniva u tlu: na primer, ječam iskorišćava hraniva slabo  a ovas dobro. Tu postoje još dva pogodna faktora: usevi se ukorenjavaju na različitu dubinu  a različit je i ritam usvajanja hraniva po sezonama. Prema tome plodoredom se u tlu biljna hraniva bolje koriste nego monokulturom, pa  i đubrenje time postaje efikasnije i ekonomičnije.

Različita obrada tla

Različiti usevi traže i različitu obradu:po dubini zzahvata, po frekvenciji operacija obrade po usitnjenosti tla ,po sezoni izvođenja. Zato u plodoredu obrada bolje deluje na tlo, bolje  se stvara  i održava aktivan sloj tla kao supstrat za gajenje kultura.Različita obrada u plodoredu pozitivno utiče na uništavanje korova ,bolesti i štetočina.

Snežana Stojković-Jevtić, PSSSS