banner-image

IPARD uskoro kreće, saznajte kako da konkurišete

Eksperti uduženja Info centar za ruralni razvoj Agrosmart održaće niz predavanja za poljoprivrednike i preduzetnike o pretpristupnom instrumentu za poljoprivredu i ruralni razvoj IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development), kako bi im približili ovaj program, objasnili na koji način mogu da konkurišu, koja dokumenta će biti potrebna, odnosno kako će izgledati realizacija celog procesa – od raspisivanja prvih poziva do završetka investicije i isplate novca iz evropske kase. 

Prema najavama nadležnih, IPARD program kojim su za srpske poljoprivrednike predviđena bespovratna sredstva u visini od 175 miliona evra, a koji je Evropska komisija usvojila u januaru 2015. godine, trebalo bi u ovoj godini da počne da se realizuje. Očekuje se revizija Evropske komisije u aprilu, a potom i njeno odobrenje za sistem koji će da realizuje IPARD u Srbiji. 

Info centar za ruralni razvoj Agrosmart održaće seminar 13. aprila 2017. godine u Irigu. Rok za prijavu je 12. april 2017.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa procedurama konkurisanja za sredstva fondova i dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi.

Sredstva su namenjena unapređenju konkurentnosti poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta i unapređenju bezbednosti hrane u Srbiji, a sve u cilju usaglašavanja poljoprivrede Srbije sa standardima Evropske unije.

Ko može dobiti novac iz IPARD-a

Bespovratna sredstva dodeljivaće se za sledeće oblasti:

  • 1. Proizvodnja mesa, mleka, voća, povrća i useva
  • 2. Prerada mesa, mleka, voća i povrća
  • 3. Organska proizvodnja
  • 4. Sprovođenje strategija lokalnog razvoja
  • 5. Diversifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama (ruralni turizam)
  • 6. Tehnička pomoć stručnjaka

Predavač

Predavač na seminaru je agroekonomista Slobodan Teofanov, prvi pregovarač Srbije za IPARD I kao rukovodilac Upravljačkog tela za ruralni razvoj.

Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja seminara: Vinarija Kovačević, Vojvode Putnika 78. Irig

Vreme održavanja seminara: 13. (četvrtak) aprila 2017, od 17 do 21h.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 500525 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: sgluscevic@gmail.com
Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite da kotizaciju platite preko firme, potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada

Seminaru može prisustvovati maksimalno 12 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može da posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

  • Teme seminara

Osnovne informacije o IPARD programu

Dostupna sredstva IPARD programa u Srbiji

Projekat od ideje do realizacije, priprema dokumentacije

Uslovi konkursa (ko može da konkuriše i za šta se sve može konkurisati i dobiti sredstva)

Izrada projektnih aktivnosti i rezultata projekta

Investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda

Investicije u ruralni turizam

Prezentacija iskustava agencije iz Hrvatske koja ima višegodišnje iskustvo u vođenju IPARD projekata

Kotizacija

Kotizacija za seminar je 14.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).
Kotizacija obuhvata ekspertska predavanja, materijal za seminar, potvrdu o pohađanju seminara i posluženje u pauzama.

* Na osnovu zahteva institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Info centar za ruralni razvoj  Agrosmart obavezao se da će sve dobijene lične podatke kandidata držati u tajnosti, neće ih ustupati trećim licima i koristiće ih samo u svrhu jednoznačne identifikacije identiteta kandidata, održavanja dokumentacije seminara, kao i pri izdavanju potvrde nakon seminara.