banner-image

Saradnja farmera i Napretka za bolju krvnu sliku srpskog svinjarstva

Kada su pre desetak godina stručnjaci Delta Agrara krenuli u najmoderniju svinjarsku proizvodnju po danskoj tehnologiji i srpsko stočarstvo je velikim korakom stalo u red najboljih u Evropi. Danas je Deltina farma “Napredak” prva u tom redu, a srpski stočari imaju privilegiju da sarađuju sa najboljim evropskim proizvođačem. Do sada je stotinu poljoprivrednika ostvarilo zajedničku proizvodnju sa “Napretkom”, a samim tim poboljšalo kvalitet svojih farmi i uvelo najbolji genetski materijal.

Direktor stočarstva u Delta Agraru dr Zoran Uzelac u razgovoru za Agrosmart ističe da je farma “Napredak” prošle godine je isporučila 36.500 tovljenika, odnosno skoro 35 tovljenika po krmači. Sa takvim proizvodnim rezultatom Napredak je najbolja farma ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, veli on. Postignut je, dodaje, prosek od 17,5 živorođene prasadi po leglu, 16,6 zalučene prasadi po leglu, odnosno 36,6 zalučene prasadi po krmači godišnje.

Farmer ne rizikuje na tržištu, sve je na Delti

Govoreći o odnosu sa kooperantima i mogućnostima saradnje poljoprivrednih proizvođača sa vodećom evropskom farmom naš sagovornik napominje da je tokom poslednjih godina Delta Agrar sarađivao sa oko 100 poljoprivrednika.

– U ovom trenutku, kod 12 kooperanata u tovu je oko 3.000 životinja. Geografski su raspoređeni tako da proizvodnja bude što ekonomičnija, odnosno troškovi transporta što manji. Zbog toga su koncentrisani ili oko naše Fabrike stočne hrane u Staroj Pazovi (teritorija Srema i Mačve), oko klanice Yuhor (teritorija oko Jagodine i susednih gradova) i grupa u Bačkoj (opštine Kula i Vrbas) – kaže Uzelac.

Objašnjava da je odnos Delta Agrara i kooperanata detaljno regulisan ugovorom o zajedničkoj proizvodnji.

-Delta Agrar je u obavezi da isporuči zdravo, kvalitetno prase za dalji tov i kompletnu stočnu hranu za čitav turnus (3,1 kg kompletne stočne hrane za 1 kg prirasta), kao i da na kraju preuzme utovljena grla. Sa druge strane, obaveza kooperanta je da pored uslovnog objekta i pažnje dobrog domaćina, obezbedi stalni nadzor i veterinarsku zaštitu. Zavisno od ostvarenih proizvodnih parametara, kooperantu pripada od 7-10 odsto od prodajne cene, ali najveća prednost kooperacije je apsolutna sigurnost, jer je sav rizik tržišnih kretanja na Delta Agraru. Za proizvođača varijabila je da li je više ili manje na dobitku – naglašava Uzelac.

Kooperacija s Deltom kao radni odnos

Kako kaže rukovodilac najkvalitetnijeg evropskog svinjarstva, zaključenje kooperantskog ugovora je praktično kao i zasnivanje radnog odnosa sa Deltom i pruža gledano na duže staze, apsolutnu sigurnost i mogućnost mesečnog planiranja aktivnosti.  Ukoliko se individualni proizvođač pridržava ugovornih prava i obaveza, nema nikakvog vremenskog ograničenja i zaista ovo može da bude ozbiljan izvor prihoda za domaćinstvo na duže staze, ocenjuje Uzelac.

-Sigurno je da ovakav kooperantski odnos značajno doprinosi razvoju srpskog stočarstva. Prvo što ohrabruje proizvođače da se upuste u tov svinja, jer im daje veliku sigurnost. Sem toga, veoma je važno da Delta Agrar u proizvodnju uvodi samo najkvalitetniji genetski materijal, što suštinski menja krvnu sliku srpskog svinjarstva – ističe on.

Kreće i ovčarstvo, biće posla i kvalitetnih grla

-Program ovčarstva započinjemo ove godine. Prvi korak je inicijalni uvoz 500 priplodnih ovaca rase Il de France. Plan je proširenje zapata u naredne dve godine. Uporedo sa povećanjem zapata ćemo i početi i sa prodajom priplodne i tovne jagnjadi kao i razvijanje koperativnih odnosa i sa drugim proizvođačima – najavljuje Zoran Uzelac.

S. Gluščević