banner-image

Zahtevi za podsticaje u pčelarstvu od 15. aprila do 31. maja

April je “mesec papirologije” za pčelare s obzirom na to da se sada podnose i zahtevi za podsticaje i prijavljuje stanje u pčelinjaku. Naime, termin za podnošenje zahteva za podsticaje po košnici je od 15. aprila do 31. maja. Potrebno je podneti samo taj dokument Upravi za agrarna plaćanja. Podsetimo, za ovu vrstu državne pomoći mogu konkurisati oni koji imaju najmanje 20 košnica, a podsticaji iznose 720 dinara po košnici.

Podsećamo i na to da su pčelari dužni da dva puta godišnje i to od 1. do 30. aprila i od 1. do 31. oktobra prijave redovno stanje ovlašćenom obeleživaču. To je, navodi se na sajtu indjija.net, obaveza, bez obzira na to da li na pčelinjaku i košnicama ima ili nema promena. Pločice postavlja obeleživač i to samo na one sa pčelama. Na prazne košnice se ne stavljaju dok sa praznih košnica je obeleživač dužan da skine pločicu i tu pčelinju zajednicu odjavi u centralnoj bazi.

Dakle, pčelari sad treba da odu do svoje teritorijalno nadležne veterinarske stanice koja je obeležila pčelinjak. Takođe, potrebno je da sa sobom ponesu spisak svih brojeva košnica i brojeve rasformiranih košnica kako bi ih vratili veterinaru, u slučaju da je broj košnica sada manji od broja koji je tokom godine obeležen brojevima. Nakon prijave, veterinar će izdati overenu potvrdu da je izvršen redovni popis sa datumom kada je to urađeno (tako da neće biti moguće retroaktivno prijavljivanje nakon 30. aprila).

Ako je broj košnica manji od broja košnica koji su ranije obeležili, onda treba navesti razlog smanjenja broja: spajanje slabijih zajednica sa jačim radi boljeg prezimljavanja, grabež, krađa (dokazati kopijom policijskog zapisnika), uginuće od bolesti (dokazati veterinarskim dokumentom) i slično.

Ako su kupljene košnice sa pčelama od drugog pčelara, to se mora dokazati prilaganjem Uverenja o zdravstvenom stanju kupljenih pčela koje je izvadio prethodni vlasnik (ako ga nema, ne mogu se prijaviti košnice). Inače, onaj koji prodaje košnice, najpre mora da ih odjavi kod svog veterinara, i da prijavi prodaju konkretnom licu.

Ovo je zakonska obaveza jer, u slučaju da se ne prijavi promena broja košnica, gube se sva prava. Agencija za agrarna plaćanja sve je stroža u kontroli ispunjenja kriterijuma za subvencije, te neispunjenje ove obaveze znači gubitak aktivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva, samim tim i pravo na subvencije svih vrsta, ne samo za pčelarstvo (ako ostvarujete pravo na druge vrste subvencija).