banner-image

Marš za Srbiju bez GMO

Društvo pčelara Kragujevac, zajedno sa portalom prviprvinaskali.com, pod sloganom „Za Srbiju bez GMO“ organizuje u Kragujevcu „Marš protiv Monsanta“ u subotu 20. maja, u okviru međunarodne akcije koja se već nekoliko godina održava u preko 500 gradova širom sveta.

Okupljanje počinje od 11 časova i 30 minuta kod fontane u Velikom parku, gde će u simboličnih „pet do 12“ biti pročitani sadržaji o GMO (genetički modifikovanim organizmima) i kompaniji Monsanto. Reč je o biotehnološkoj korporaciji koja se, kao planetarni gigant, pored ostalog bavi proizvodnjom i prodajom GM semena, što u Srbiji nije dozvoljeno Zakonom o GMO iz 2009. godine.

Učesnici ovog „javnog skupa u pokretu“ prošetaće trotoarom ulice Kragujevačkog oktobra, bez ometanja saobraćaja, do Spomen muzeja „21. oktobar“ gde se okupljanje završava, kao i prošle godine, takođe u organizaciji kragujevačkih pčelara i portala PPNS.

Predsednik Društva pčelara Kragujevca i zamenik predsednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije Milutin Bata Petrović i pokretač portala PPNS Dejan Milošević bili su 2013. godine kopredlagači Deklaracije o GMO na teritoriji Kragujevca, zajedno sa prof. dr Miladinom M. Ševarlićem, autorom tog dokumenta. Odbornici u gradskoj skupštini su jednoglasno usvojili Deklaraciju o GMO 27. decembra te godine.

Тime se Kragujevac svrstao među 135 gradova i opština koji su danas sa usvojenom Deklaracijom. То је 80% od ukupno 169 gradova i opština u Srbiji – bez podataka za Kosovo i Metohiju, 77,2% ukupne teritorije Srbije, 84,5% ukupnog stanovništva, 75,3% poljoprivrednog zemljišta, 72,2% oranica, 80,4% livada i pašnjaka i 86,4% voćnjaka i vinograda…, po Popisu из 2012. godine. Оkupljanje 20. maja ove godine zato predstavlja odbranu volje naroda čiji su najdirektniji predstavnici u lokalnim samoupravama usvajali Deklaracije, poručuju inicijatori marša, ali i Zakona o GMO:

Srbija je pod pritiskom korporacija poput Monsanta da se legalizuje promet GMO jer je to njihov interes kao proizvođača i prodavca patentiranog GM semena. Organizatori marša i stručna javnost na koju su upućeni smatraju da Srbija mora da očuva sopstveno seme, a time i prehrambenu sigurnosti i samodovoljnost. O tome će biti reči i na skupu 20. maja.

Za razliku od prošlogodišnjeg „marširanja“ kada su Kragujevčani ispoljili ovu vrstu otpora kao jedini u Srbiji, za 20. maj se priprema Marš protiv Monsanta – za Srbiju bez GMO i u Beogradu. Organizatori iz Kragujevca su se sinhronizovali sa Društvom srpskih domaćina i UG „Ko nam truje decu“ koji organizuju akciju u glavnom gradu

(Prviprvinaskali)